Werkwijze

  1. Aanmelding

Je kunt op eigen initiatief of na verwijzing van de huisarts contact met ons opnemen voor een eerste kennismaking (gratis).

  1. Intakegesprek

In een intakegesprek bekijken we samen welke behandelvorm aansluit bij jouw hulpvraag of dat van je kind. Ook zullen we een inschatting geven van de behandelduur en -frequentie.

  1. Behandelplan

Op basis van de indicatie stellen we een behandelplan op met expliciete doelstellingen en afspraken. Deze leggen we aan je voor. Na wederzijdse overeenstemming starten we de behandeling. De uitvoering van het traject zullen we regelmatig evalueren en bijstellen.

  1. De behandeling

De therapie of training duurt zo lang als nodig is, totdat je het gevoel hebt zelfstandig verder te kunnen. Vaak zijn 5 tot 10 gesprekken of sessies meer dan voldoende om de draad weer op te pakken.

Uitgangspunt bij de behandeling

Groei door Ervaring gaat uit van de probleembeleving die je op dit moment ervaart. Soms kan het probleem zijn oorsprong hebben in het verleden. Bij het zoeken naar een oplossing kunnen we samen besluiten om partner, kind(eren) of ouder(s) bij de gesprekken te betrekken.