Hulpvragen

Bij Groei door Ervaring kun je terecht voor uiteenlopende klachten van psychische of psychosociale aard. We specialiseren ons in therapie voor kinderen, jongeren en gezinnen. We krijgen veel verschillende klachten en hulpvragen. Hieronder staan een handvol problemen die we geregeld tegenkomen. Daarnaast biedt onze christelijke identiteit een extra onderlegging voor wie daar behoefte aan hebben.

Persoonlijke groei

Bij Groei door Ervaring kun je terecht voor uiteenlopende klachten van psychische of psychosociale aard. We specialiseren ons in therapie voor kinderen, jongeren en gezinnen. We krijgen veel verschillende klachten en hulpvragen. Hieronder staan een handvol problemen die we geregeld tegenkomen. Daarnaast biedt onze christelijke identiteit een extra onderlegging voor wie daar behoefte aan hebben.

Relatie & opvoeding

Denk aan problemen in de relatie of met de opvoeding van de kinderen. Daarnaast ook de invloed op relatie/gezin vanwege o.a. verlies van dierbaren, echtscheiding, verhuizing, ziekte of ziekenhuisopname, pesten, mishandeling, misbruik of verslaving. Het kan ook zijn dat je kind allerlei symptomen laat zien: slaap-, gedrags- of concentratieproblemen, terugval in de ontwikkeling of juist voorsprong op de ontwikkeling.

Kracht en kwetsbaarheid

Een beperking kan veel veranderingen met zich meebrengen en een nieuwe manier van communiceren vragen binnen het gezin. Voorbeelden van beperkingen zijn: autisme (waaronder Asperger, PDD-NOS), ADHD, verstandelijke beperking, agressieregulatie stoornissen, psychotische symptomen, aandachts- en concentratieproblemen. We geven praktische handvatten waar je gelijk mee aan de slag kan in jouw persoonlijke situatie.

Scheiding en parallel solo ouderschap

Elk kind en gezin gaat anders om met een echtscheiding. Het is een ingrijpende en pijnlijke gebeurtenis die veel effect heeft op iedereen in het gezin. Bij Groei door Ervaring werken we samen aan een traject waar we de gevolgen bespreken met kind en ouder los en apart van elkaar. Is er veel conflict tussen de ouders? Dan werken we aan parallel solo ouderschap. Daarbij focussen we ons alleen op de relatie tussen de ouder en kind.

Ambulant & crisis

In elk gezin kan een crisis ontstaan waar je hulp bij nodig hebt om de cyclus te breken. Er kan bijvoorbeeld constant ruzie zijn of gevochten worden. Of problemen rondom criminaliteit, alcohol of psychische problemen. We kijken samen hoe we de rust en veiligheid terug kunnen brengen. Tijdens dit traject richten we ons op het in kaart brengen van de situatie en welke vervolgstappen er nodig zijn om de situatie te verbeteren.

Rouw & Verlies

Iemand verliezen heeft veel effect op een persoon. Rouwen en verwerken van overlijden van een dierbare, nieuws over ongeneeslijke ziekte of blijvende handicap kan ervaren worden als een intensief proces. Geregeld lopen mensen vast in het verwerkingsproces. We werken samen aan een fijner en vrijer gevoel.

School & zorg

We zien meer en meer dat er kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op school of thuisblijven. Dit kan gaan om pesten, schooltrauma’s, angst of vele andere oorzaken. We geven consultatie en advies voor (dreigende) thuiszitters. Daarnaast werken we samen door middel van systeem- en vaktherapie om je weer veilig te voelen op school.

Trauma, angst & stress

De klachten die we het meest tegenkomen hebben te maken met trauma, angst en stress. Op elke leeftijd kan je hiermee te maken krijgen. Je bent bijvoorbeeld heel moe, je hebt nergens meer zin in, moeite met controle over je emoties, je niet goed concentreren en nog veel meer. We pakken het probleem aan en werken aan je veerkracht. Zo maak je en sprong vooruit en leer je omgaan met stemmingsklachten.

Staat jouw hulpvraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op en we vertellen je wat we eventueel voor jou kunnen doen.

Illustratie van een vlieger met doelstellingen aan de staart

De Groei door Ervaring vlieger laat zien hoe wij te werk gaan

De vier kleuren op de vlieger staan voor onze vier pijlers:
 
  1. Trauma verwerken
  2. Hechtingsproblemen identificeren en aanpakken
  3. Veerkracht ontwikkelen
  4. Herstel, groei en ontwikkeling
 
De 6 lintjes staan voor alle onderdelen in je leven waar we aan werken. Zo ben je verzekerd van een goed onderbouwd herstel gericht op de lange termijn.

Wij werken volgens de beroepscode van de NFG, FVB, SKJ.

Daarbij is de overeenkomst tussen de behandelaar en de cliënt de Algemene voorwaarden van van toepassing. Klik HIER om de voorwaarden te lezen.

Tevredenheidscijfer
Logo van Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland
Logo HKZ kleine organisaties
Logo van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en
Logo Nederlands Instituut voor Psychologen
Logo Kwaliteitsregister Jeugd