Hulp­vragen

Bij Groei door Ervaring kun je terecht voor uiteenlopende klachten van psychische of psychosociale aard. Denk aan klachten of hulpvragen op het gebied van:

  • Persoonlijke groei

Ontevredenheid met jezelf, angsten, dwanggedachten, stress, burn-out, moeite met (h)erkennen en uiten van emoties, onverwerkte levenservaringen, gebrek aan zelfvertrouwen, moeite met sociale contacten, problemen rondom zingeving en identiteit, depressie, verslaving, wisselwerking tussen psychische klachten en christelijke geloof.

  • Relatie en opvoeding

Verlies van dierbaren, echtscheiding, verhuizing, ziekte of ziekenhuisopname, pesten, mishandeling, misbruik of verslaving. Het kan ook zijn dat je kind allerlei symptomen laat zien: slaap-, gedrags- of concentratieproblemen, terugval in de ontwikkeling of juist voorsprong op de ontwikkeling.

  • Beperking of stoornis

Autisme (waaronder Asperger, PDD-NOS), ADHD, verstandelijke beperking, agressieregulatiestoornissen, psychotische symptomen, aandachts- en concentratieproblemen.

  • Neurologische aandoeningen

CVA, NAH, Parkinson, motorische problemen, spraak- en taalproblemen, executieve functieproblemen, verstoorde rouwverwerking, hechtingsproblematiek.