Verwijzers

Samenwerking

Groei door Ervaring biedt verschillende behandelingen aan, die hieronder worden beschreven. Wij leveren maatwerk en werken graag samen met netwerkpartners. We maken voornamelijk gebruik van systeemtherapie. Deze therapievorm kijkt niet alleen naar de cliënt zelf, maar naar de hele omgeving. We zien dat dit op de lange termijn het beste resultaat boekt.

Maatwerk

Groei door Ervaring levert maatwerk. Wij hanteren geen uitsluitingscriteria, iedereen mag zich aanmelden. Bij de aanmelding en intake wordt in overleg gekeken wat mogelijk en nodig is voor het starten van het hulpverleningstraject. Groei door Ervaring werkt samen met ketenpartners om maatwerk te bieden voor cliënten. Wanneer Groei door Ervaring de zorg niet kan bieden, werken we samen met ketenpartners om passende zorg te organiseren.

Groei door Ervaring werkt graag samen met Sociale Teams

  • Wij werken mee in de ketenzorg als zorgregisseur/casemanager.
  • Wij brengen complexe casuïstiek in kaart en kunnen dienen als second opinion voor Sociale Teams.
  • Wij stellen een plan van aanpak op met de gezinnen (1 gezin, 1 plan). Dit kunnen wij leveren voor de Jeugdwet en de Wmo.
  • Wij stimuleren een goede samenwerking tussen zorgaanbieders .
  • Wij geven advies.
Verwijzer

Wij werken volgens de beroepscode van de NFG, FVB, SKJ.

Daarbij is de overeenkomst tussen de behandelaar en de cliënt de Algemene voorwaarden van van toepassing. Klik HIER om de voorwaarden te lezen.

Tevredenheidscijfer
Logo van Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland
Logo HKZ kleine organisaties
Logo van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en
Logo Nederlands Instituut voor Psychologen
Logo Kwaliteitsregister Jeugd