Kinderen

Groei door Ervaring voor kinderen

 • Onder de doelgroep Kinderen vallen kinderen in de leeftijd van 2,5 t/m 12 jaar.
 • We kijken naar het opvallende gedrag en zorgen dat ze niet uitvallen.
 • Therapie voor kinderen is één van onze specialisaties en hierin hebben we veel ervaring.
 • De behandeling duurt meestal tussen de 3 en 9 maanden.

Bij kinderen maken we gebruik van individuele behandeling, systeemtherapie en groepsbehandeling. Dit doen we omdat we zien dat deze combinatie de beste lange termijn resultaten boekt. Systeemtherapie betekent dat we niet alleen naar het kind kijken, maar ook ouders en eventueel de rest van het gezin actief bij de behandeling betrekken. We kijken naar alle leefgebieden van het kind. Naast deze therapievormen krijgen kinderen ook groepstherapie. Samen leren en werken ze aan hun behandeldoelen en wordt hun weerbaarheid vergroot!

Het doel van onze therapie is om de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind te laten groeien. We merken vaak dat het lastig is om te praten over problemen. Bij ons krijgen ze de juiste handvatten aangeboden. Zo leren ze beter omgaan met de relaties en momenten die moeilijk zijn. Hierbij wordt ook gebruikgemaakt van spel of creatieve huiswerkopdrachten.

Voorbeelden om onze hulp in te schakelen
 • Het kind maakt een moeilijke periode mee (stress, rouw, verlies, laag zelfbeeld etc.)
 • De ouders gaan scheiden
 • Gedragsproblemen op school of thuis
 • Vroegtijdig passende hulp met spraak, taal, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Begrijpt niet goed hoe ze zich voelen (sociaal emotionele problemen)
 • Er is een diagnose gesteld en willen ermee leren omgaan (denk aan autisme, adhd, hoogbegaafdheid)
 • Kind heeft een nare gebeurtenis meegemaakt (trauma)
 • Beeldvormend onderzoek (onderzoek naar: Wie ben ik? Wat heb ik nodig? Hoe kunnen anderen beste met mij omgaan? Wat zijn mijn sterke en zwakke punten?)
 • Crisis- en ambulante hulpverlening

Voor ouders

Als ouder bent u de onmisbare schakel in de behandeling en het veranderingsproces van uw kind. Daarom nemen wij u tijdens de behandelperiode graag mee in de ontwikkeling die uw kind doormaakt.

Deze gesprekken zijn bedoeld om u hierover te informeren. Ook is er ruimte voor uw ervaringen, twijfels, emoties en vragen. Ons belangrijkste doel is dat u weer met zelfvertrouwen en zekerheid in de opvoeding van uw kind(eren) staat en plezier (her)vindt in het ouderschap.

Gesprekken worden apart gepland, los van de therapiesessies van uw kind.

Samen werken aan herstel in relatie met jezelf, anderen & jouw omgeving

Financiering vanuit Jeugdhulp en Basis GGZ

We zijn bij meerdere gemeenten in Midden- en Zuid Nederland aangesloten als zorgaanbieder. Bespreek met je huisarts of GGZ of je een doorverwijzing kan krijgen voor ons.

Kinderen op een speelplaats

Wij werken volgens de beroepscode van de NFG, FVB, SKJ.

Daarbij is de overeenkomst tussen de behandelaar en de cliënt de Algemene voorwaarden van van toepassing. Klik HIER om de voorwaarden te lezen.

Tevredenheidscijfer
Logo van Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland
Logo HKZ kleine organisaties
Logo van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en
Logo Nederlands Instituut voor Psychologen
Logo Kwaliteitsregister Jeugd