Little Bounz

Groep voor kinderen van 2,5 t/m 4 jaar

Het is niet altijd even makkelijk om contact te maken met kleine kinderen. Ze kunnen last hebben van slaapproblemen, overmatig huilen, extreme drift of ander gedrag/ontwikkelingen die je opvallen.

Als ouder of verzorger trek je tijdens deze ochtend samen met je kind op door te praten en creatief te zijn. Je ontmoet ook andere ouders/verzorgers in soortgelijke situaties, krijgt professionele begeleiding en informatie over de connectie tussen ouder en kind.

Locaties

Hoe vaak?

Little BOUNZ is één keer in de week op donderochtend om 9.30.

In de groep gaan we door middel van spel en creativiteit aan de slag. Bij elke bijeenkomst behandelen we een andere hulpvraag. Zo werken we bijvoorbeeld aan overmatig huilen, extreme angst of slaapproblemen.

Het is belangrijk om op tijd om hulp te vragen, zodat de problemen zich niet opstapelen en het kind zich goed blijft ontwikkelen. Ook is er ruimte voor gesprek en praten we met elkaar over deze vragen.

Voordelen van groepstherapie

Kinderen zitten in meerdere systemen, zoals de dagopvang/peuterspeelzaal en het gezin thuis. Groei door Ervaring is voor ervaringsgericht leren. Dat betekent dat we leren in de praktijk. Door kinderen en ouders in een groep te plaatsen kunnen ze direct in de praktijk leren. De groep ook een mooie weerspiegeling van hoe het kind zich in de andere systemen gedraagt.

Combinatie met individuele behandeling

De kinderen kunnen naast de groepsbehandeling ook individueel worden behandeld. In de groepsbehandeling kan dat wat in de individuele behandeling is geleerd, worden toegepast.

Parent-Child Interaction Therapy (PCIT)

Tijdens de sessies kunnen we ook gebruik maken van PCIT. Bij deze methode coachen onze therapeuten de ouders vanachter een scherm via een koptelefoon. Hierdoor vergroten we de opvoedvaardigheden en verminderen we de gedragsproblemen van jonge kinderen.

Resultaat

In veel gevallen wordt door deze werkwijze herstel gerealiseerd en wordt verergering van de gedragsproblematiek voorkomen. In veel situaties wordt een blijvende verbetering gerealiseerd. Hierdoor wordt terugval voorkomen.

Ondersteuning

Bij de groepsbehandeling is er sprake van begeleiding door een HBO-er /Systeemtherapeut NVRG en een gedragswetenschapper.

Groep kinderen aan tafel bij Groei door Ervaring

Wij werken volgens de beroepscode van de NFG, FVB, SKJ.

Daarbij is de overeenkomst tussen de behandelaar en de cliënt de Algemene voorwaarden van van toepassing. Klik HIER om de voorwaarden te lezen.

Tevredenheidscijfer
Logo van Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland
Logo HKZ kleine organisaties
Logo van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en
Logo Nederlands Instituut voor Psychologen
Logo Kwaliteitsregister Jeugd