Bounz

Groei door ervaring biedt groepstherapie voor kinderen en jongeren: BOUNZ. Nu ook online te volgen! Lees hier meer informatie.

BOUNZ. Samen maken we een sprong vooruit!

Je zit niet zo lekker in je vel. Misschien gaat het thuis niet zo lekker. Je voelt je onzeker. Je bent vaak aan het piekeren of je voelt je vaak somber. Je bent niet alleen! Bij de BOUNZ groepstherapie vind je herkenning bij leeftijdsgenoten en ga je op een leuke manier aan de slag. We maken gebruik van verschillende werkvormen en leren vanuit gesprekken en activiteiten. Je ontdekt waar je kracht ligt en waar je goed in bent. Je krijgt inzicht in je gedrag. We gaan ervaringen met elkaar delen en je leert nieuwe vaardigheden. Samen maken we een sprong vooruit!

Hoe vaak?

De bijeenkomsten zullen eens in de week of eens per twee weken plaatshebben. Iedere vierde bijeenkomst kan je in- en uitstromen. Het aantal bijeenkomsten verschilt per deelnemer. De meesten zullen tussen de 4 en 12 keer deelnemen.

Groei door Ervaring

De groepstherapie kan onderdeel zijn van een individueel- en of gezinstraject. Het is dus mogelijk om naast het volgen van groepstherapie ook andere vormen van therapie te volgen. Wanneer het nog te moeilijk is om in beweging te komen naar de groep kan Groei door Ervaring individuele behandeling aanbieden met als doel je op weg te helpen naar de groep.

Ouderbegeleiding: Naast het programma voor jou is er een ondersteuningsprogramma voor het gezin. Dit bestaat uit een oudercursus, kind-oudergesprekken en bijvoorbeeld een huisbezoek. Ook stimuleert BOUNZ ouders te netwerken met elkaar om elkaar te versterken en verder te helpen.

Praktische informatie

Alle groepstherapieën vinden plaats bij Groei door Ervaring. Je kunt ons vinden op de Pasteurstraat 6, 2811 DX in Reeuwijk.

Informatie en aanmelding

Aanmelding / verwijzing kan via de pagina contact door o.a. Sociaal Team, Jeugdbescherming, GGD, huisarts. Wil je meer informatie? Neem contact met ons op via 0653401121. Of mail bounz@groeidoorervaring.nl

Bounz Girls Only groepstherapie

Bounz ouder/opvoeder-café

Wij presenteren het online Bounz café met elke derde maandag van de maand interessante thema’s voor ouders, opvoeders en kinderen.

Meld je aan

Wie
Ben je tussen de zes en de twaalf jaar oud en loopt het thuis niet zo lekker? Wil je leren hoe je daarmee kunt omgaan en beter voor jezelf kunt opkomen? Dan kan deze groep jou helpen.

Wat
In deze groep gaan we door (toneel)spel aan slag om goed op te komen voor jezelf. Je leert de volgende dingen in deze groep:

 • Assertiviteit en je grenzen aangeven: ‘nee’ zeggen
 • Kritiek geven en ontvangen
 • Lichaamstaal: wat zegt mijn houding?
 • Omgaan met ruzie en meningsverschillen
 • Vrienden maken en houden

Daardoor sta je straks veel steviger in je schoenen. We gaan ervaringen met elkaar delen en je leert nieuwe vaardigheden.

Doel
Het doel van deze praat- speelgroep is om ervaringen te delen, je zelfbeeld te versterken, schuldgevoelens (waar nodig) te verminderen en de relatie tussen jou en je ouder(s) te versterken. Ook gaan we je helpen om bewust te worden van gevoelens rond een eventuele (echt)scheiding. Om je ouders betrokken te laten zijn wil Groei door Ervaring daarom daarnaast ouders ondersteunen en afstemmen met de verwijzer.

Ouderbegeleiding: Naast het programma voor jou is er een ondersteuningsprogramma voor het gezin. Dit bestaat uit een oudercursus, kind-oudergesprekken en bijvoorbeeld een huisbezoek.

Wanneer
Wekelijks op woensdagmiddag in de even weken in Reeuwijk in de oneven weken in Woerden

Waar
Pasteurstraat 6, Reeuwijk.
Beneluxlaan 3, Woerden.

Aanmelden
Aanmelden of een verwijzing krijgen kan via contact met onder andere een Sociaal Team, Jeugdbescherming, de GGD of je huisarts. Wil je meer informatie over deze training? Neem contact met ons op via 0653401121.

Wie
Ga je door omstandigheden niet naar school? Weet je niet zo goed wat je wilt en waar je goed in bent? Speciaal voor jou is er deze groep.

Wat
Samen gaan we aan de slag om te ontdekken wat bij jou past en waar je talenten liggen, om stappen richting een mooie toekomst te zetten.

Onderwerpen

 • Opbouwen van ritme en dagstructuur;
 • Oriëntatie op een zinvolle daginvulling en sociale contacten;
 • Motivatie: Hier wil ik heen;
 • Faalangst omzetten naar zelfvertrouwen;
 • FIxed – Grow mindset;
 • Sociale vaardigheden / Communiceren kun je leren.

Ouderbegeleiding
Naast het programma voor jou is er een ondersteuningsprogramma voor het gezin. Dit bestaat uit een oudercursus, kind-oudergesprekken en bijvoorbeeld een huisbezoek.

Wanneer
Wekelijks op maandag

Waar
Pasteurstraat 6, Reeuwijk.

Aanmelden
Aanmelding / verwijzing kan via Contact door o.a. Sociaal Team, Jeugdbescherming, GGD, huisarts. Wil je meer informatie over deze training? Neem contact met ons op via 0653401121.

Wie
Ben je 9 jaar of ouder, hoogbegaafd en vind je dit best wel lastig? Dan is deze BOUNZ-groep voor jou.

Wat
We gaan samen ontdekken wat de uitdagingen van hoogbegaafdheid zijn en hoe we deze uitdagingen kunnen omzetten in mogelijkheden! Op speelse wijze gaan we werken aan zelfinzicht, mindset en sociale vaardigheden.

Onderwerpen

 • Wie ben ik, wie is de ander en waar wil ik naartoe?
 • Werken aan jezelf, positief kijken naar jezelf
 • Grip en meer controle krijgen over wat er in je leven gebeurt
 • Werken aan coping vaardigheden: optreden, vragen om hulp, grenzen aangeven, keuzes maken
 • Werken aan sociale- en communicatievaardigheden: praten, luisteren, onderhandelen, inleven in de ander, samenwerken en het gevoel krijgen ergens bij te horen
 • Humor helpt: Hoe kun je hierin groeien en leren?

Ouderbegeleiding
Naast het programma voor jou is er een ondersteuningsprogramma voor het gezin. Dit bestaat uit een oudercursus, kind-oudergesprekken en een huisbezoek. Deze ondersteuning is specifiek gericht op problematiek samenhangend met (hoog)begaafdheid: discussies met je kind, huisregels en autonomiebehoefte, omgaan met complimenten en kritiek, omgaan met betweterigheid, game-gedrag.

Wanneer
Wekelijks op maandagmiddag.

Waar
Pasteurstraat 6, Reeuwijk.

Aanmelden
Aanmelding / verwijzing kan via Contact door o.a. Sociaal Team, Jeugdbescherming, GGD, huisarts. Wil je meer informatie over deze training? Neem contact met ons op via 0653401121.

Wie
Girls Only is voor meiden tussen de 12 en 17 jaar, die sterker in hun schoenen willen staan. Samen gaan we aan de slag om zelfvertrouwen te vergroten en de baas te worden over gevoelens en gedrag. Herken jij je hierin? Dan ben je helemaal welkom bij Girls Only.

Wat
De identiteitsversterkende groep is voor meiden die moeite hebben met grenzen. We starten altijd met samen koken en daarna lekker eten. Daarnaast gaan we door middel van groepsgesprekken en non-verbale oefeningen luisteren naar ons lichaam en leren we persoonlijke grenzen te stellen.

Onderwerpen

 • Zelfbeeld: wie ben ik en wie wil ik zijn?
 • Het kennen en respecteren van je eigen grenzen en die van de ander
 • Contact aangaan met anderen: Samenwerken, leiding en initiatief nemen en accepteren, vertrouwen van de ander
 • Je krachten en agressie reguleren
 • Lichaamsbeleving
 • Balans en veerkracht
 • Omgaan met social media: hoe presenteer ik mezelf, wat plaats ik wel en wat niet?

Ouderbegeleiding
Naast het programma voor jou is er een ondersteuningsprogramma voor het gezin. Dit bestaat uit een oudercursus, kind-oudergesprekken en bijvoorbeeld een huisbezoek.

Wanneer
Maandagmiddag in de oneven weken.

Waar
Pasteurstraat 6, Reeuwijk.

Aanmelden
Aanmelding / verwijzing kan via Contact door o.a. Sociaal Team, Jeugdbescherming, GGD, huisarts. Wil je meer informatie over deze training? Neem contact met ons op via 0653401121.

Nu online groepstherapie voor ouders

Wie
Voor ouders van een zoon of dochter (12 t/m 16 jaar) met motivatieproblemen en depressieve klachten. Daarbij geeft de jongere aan dat het contact met zijn/haar ouders lastig verloopt.

Wat
Motivatieproblemen en depressieve klachten komen veel voor bij jongeren. Voor ouders zijn deze klachten ook zwaar. Jongeren hebben de neiging om zich terug te trekken en/of geagiteerd te reageren. Dit leidt vaak tot verdriet, frustratie en onmacht bij andere gezinsleden.

Daarnaast zitten jongeren in een overgangsfase waarbij alle partijen een nieuw evenwicht moeten vinden met betrekking tot autonomie en zelfstandigheid. Ook dit gaat vaak gepaard met een (tijdelijke) toename aan conflicten. Voor ouders is het vaak moeilijk om te ontdekken hoe zij hun kind hierin het beste kunnen ondersteunen en loslaten.

Doel
Het doel van deze groepstherapie is enerzijds om ouders inzicht te geven in de problematiek van hun kind. Anderzijds proberen we ook de onderlinge verhoudingen binnen het gezin te verbeteren, door concrete handvatten te bieden. De online groep biedt daarnaast ook de mogelijkheid om met andere ouders ervaringen uit te wisselen.

Wanneer
Maandagavond

Waar
U volgt de sessies gewoon online thuis. Na aanmelding ontvangt u een link.

Aanmelden
Aanmelding / verwijzing kan via Contact door o.a. Sociaal Team, Jeugdbescherming, GGD, huisarts. Wil je meer informatie over deze training? Neem contact met ons op via 0653401121.

Nu ook online

Wie
Deze groepstherapie is voor jongeren van 12 t/m 16 jaar die last hebben van angst, piekeren en motivatieproblemen. Herken jij je hierin? Dan ben je helemaal welkom bij deze groep!

Wat
Motivatieproblemen en depressieve klachten komen veel voor bij jongeren. Je hebt waarschijnlijk de neiging om je terug te trekken en/of geïrriteerd te reageren. Dit leidt vaak tot verdriet, frustratie en onmacht bij jezelf en andere gezinsleden. Voor je ouders is het vaak moeilijk om te ontdekken hoe zij jou hierin het beste kunnen ondersteunen en loslaten. Daarom kunnen we ook je ouders hierin gaan ondersteunen.

Doel
Je leert motivatieproblemen, angst en piekeren bij jezelf herkennen en je krijgt de juiste vaardigheden om het gedrag te veranderen. Ook oefen je samen met anderen en vind je ondersteuning en herkenning bij elkaar. Je bent niet alleen!

Wanneer
Vrijdagmiddag

Waar
Je volgt de sessies gewoon online thuis. Na aanmelding ontvang je een link.

Aanmelden
Aanmelding / verwijzing kan via Contact door o.a. Sociaal Team, Jeugdbescherming, GGD, huisarts. Wil je meer informatie over deze training? Neem contact met ons op via 0653401121.

Misschien herken jij je niet in bovenstaande groepen, maar heb je wel behoefte aan een groep met leeftijdsgenoten die met dezelfde problemen worstelen? Laat ons dit vooral weten! Vanaf 4 aanmeldingen kunnen we een nieuwe groep starten.