Bounz

Groei door ervaring biedt groepstherapie voor kinderen en jongeren: BOUNZ. Nu ook online te volgen! Lees hier meer informatie.

BOUNZ. Samen maken we een sprong vooruit!

Je zit niet zo lekker in je vel. Misschien gaat het thuis niet zo lekker. Je voelt je onzeker. Je bent vaak aan het piekeren of je voelt je vaak somber. Je bent niet alleen! Bij de BOUNZ groepstherapie vind je herkenning bij leeftijdsgenoten en ga je op een leuke manier aan de slag. We maken gebruik van verschillende werkvormen en leren vanuit gesprekken en activiteiten. Je ontdekt waar je kracht ligt en waar je goed in bent. Je krijgt inzicht in je gedrag. We gaan ervaringen met elkaar delen en je leert nieuwe vaardigheden. Samen maken we een sprong vooruit!

Hoe vaak?

De bijeenkomsten zullen eens in de week of eens per twee weken plaatshebben. Iedere vierde bijeenkomst kan je in- en uitstromen. Het aantal bijeenkomsten verschilt per deelnemer. De meesten zullen tussen de 4 en 12 keer deelnemen.

Groei door Ervaring

De groepstherapie kan onderdeel zijn van een individueel- en of gezinstraject. Het is dus mogelijk om naast het volgen van groepstherapie ook andere vormen van therapie te volgen. Wanneer het nog te moeilijk is om in beweging te komen naar de groep kan Groei door Ervaring individuele behandeling aanbieden met als doel je op weg te helpen naar de groep.

Ouderbegeleiding: Naast het programma voor jou is er een ondersteuningsprogramma voor het gezin. Dit bestaat uit een oudercursus, kind-oudergesprekken en bijvoorbeeld een huisbezoek. Ook stimuleert BOUNZ ouders te netwerken met elkaar om elkaar te versterken en verder te helpen.

Praktische informatie

Alle groepstherapieën vinden plaats bij Groei door Ervaring. Je kunt ons vinden op de Pasteurstraat 6, 2811 DX in Reeuwijk.

Informatie en aanmelding

Aanmelding / verwijzing kan via de pagina contact door o.a. Sociaal Team, Jeugdbescherming, GGD, huisarts. Wil je meer informatie? Neem contact met ons op via 0653401121. Of mail bounz@groeidoorervaring.nl

Bounz Girls Only groepstherapie

Bounz ouder/opvoeder-café

Wij presenteren het online Bounz café met elke derde maandag van de maand interessante thema’s voor ouders, opvoeders en kinderen.

Misschien herken jij je niet in bovenstaande groepen, maar heb je wel behoefte aan een groep met leeftijdsgenoten die met dezelfde problemen worstelen? Laat ons dit vooral weten! Vanaf 4 aanmeldingen kunnen we een nieuwe groep starten.