Bounz

Groep voor kinderen

Deze groepen zijn voor kinderen van 5 t/m 12 jaar die op de basisschool zitten. BOUNZ is onze groepstherapie en is onderdeel van onze systemische behandeling. Dit betekent dat we op meerdere vlakken de klachten aanpakken.

Bij BOUNZ vind je herkenning bij leeftijdsgenoten en ga je op een leuke manier aan de slag. We maken gebruik van verschillende werkvormen en leren vanuit gesprekken en activiteiten. Het doel is dat je jouw kracht vindt en inzicht hebt in je gedrag.

Voorbeelden van problemen waar we bij helpen
  • Moeite met aansluiting bij leeftijdsgenoten
  • Veel thuiszitten
  • Snel boos worden
  • Laag zelfbeeld
  • Angst en piekermomenten ervaren
  • Gescheiden ouders hebben en/of waarbij er thuis ruzies of lastige situaties zijn

Locaties

Hoe vaak?

BOUNZ is één keer in de twee weken op woensdagmiddag. In totaal zijn dit 10 bijeenkomsten. Elke 4de bijeenkomst is een instroommoment voor nieuwe kinderen.

Inhoud groepsbehandeling

In de groep gaan we door middel van spel en creativiteit aan de slag. Elke bijeenkomst heeft een ander thema. Zo werken we bijvoorbeeld aan emotieregulatie, zelfbeeld, grenzen aangeven en samenwerken.

Ook is er ruimte voor gesprek en praten we met elkaar over deze thema’s. De behandeling is gericht op het aanleren van vaardigheden, het omgaan met (trauma)verwerking, gedragsveranderingen en het delen van ervaringen. Met elkaar wordt er gewerkt aan groei en is er verbinding met anderen die ook in herstel zijn.

Voor de volgende bijeenkomst wordt altijd een huiswerkopdracht meegegeven. De bedoeling is dat deze samen met ouders (systeem) wordt gemaakt. De volgende bijeenkomst wordt het besproken.

Voordelen van groepstherapie

Kinderen zitten in meerdere systemen, zoals de klas op school en het gezin thuis. Groei door Ervaring is voor ervaringsgericht leren. Dat betekent dat we leren in de praktijk. Door kinderen in een groep te plaatsen kunnen ze in de praktijk leren.

Zo is de groep ook een mooie weerspiegeling van hoe het kind zich in de andere systemen, thuis en op school, gedraagt en kan hij vaardigheden leren die hij ook op deze plekken weer in kan zetten. Tevens is de groep een mooie plek om te observeren hoe kinderen omgaan met interacties en opdrachten.

Combinatie met individuele behandeling

De kinderen worden naast de groepsbehandeling ook individueel behandeld. In de groepsbehandeling kan dat wat in de individuele behandeling is geleerd, worden toegepast.

Resultaat

In veel gevallen wordt door deze werkwijze herstel gerealiseerd en wordt verergering van de gedragsproblematiek voorkomen. In veel situaties wordt een blijvende verbetering gerealiseerd. Hierdoor wordt terugval voorkomen.

Ondersteuning

Bij de groepsbehandeling is er sprake van begeleiding door een HBO-er /Systeemtherapeut NVRG en een gedragswetenschapper.

Kinderen bezig in de tuin

Wij werken volgens de beroepscode van de NFG, FVB, SKJ.

Daarbij is de overeenkomst tussen de behandelaar en de cliënt de Algemene voorwaarden van van toepassing. Klik HIER om de voorwaarden te lezen.

Tevredenheidscijfer
Logo van Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland
Logo HKZ kleine organisaties
Logo van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en
Logo Nederlands Instituut voor Psychologen
Logo Kwaliteitsregister Jeugd