Volwassenen

Groei door Ervaring voor volwassenen

Groei door Ervaring biedt therapie en coaching, gericht op jouw persoonlijke groei. Naast individuele behandeling bij psychische, sociale of emotionele klachten, verzorgen we voorlichting, werkgerelateerde (preventie)trainingen en workshops voor groepen.

Persoonlijke groei

Individuele begeleiding past bij mensen die de eerste stappen in een bewustwordingsproces willen zetten in een veilige en uitdagende omgeving. Dit kan behandeling of coaching zijn met behulp van praktische therapievormen als dramatherapie of psychodrama. Je krijgt zicht op wie je bent, wat er speelt en kunt daaraan gericht werken. Niet iedereen heeft dezelfde aanpak nodig. Dat geldt ook voor de mate van diepgang. Wij stemmen af op jouw persoonlijke behoefte en het verloop van het proces.

Groei op de werkvloer

Ziekteverzuim voorkomen of verminderen? Soms vraagt dat verandering in denken, voelen en handelen. Groei: op de werkvloer begeleidt werknemers, teams, afdelingen en organisaties naar een gezond(er)e manier van werken. De training combineert een competentiegerichte aanpak met ervaringsgerichte therapie, inclusief rollenspel, improvisatie en diverse gespreksvormen.

Groei door

Als je jong bent, liggen alle opties nog open. Dat klinkt fijn, maar deze ‘keuze overload’ kan het knap lastig maken om te bepalen wat jij wilt. Bij Groei Door begeleiden we (jong)volwassenen bij het maken van keuzes op het gebied van studie en loopbaan. We bieden ondersteuning aan (jong)volwassenen, ouders en scholen.

De therapie en coaching kan werknemers helpen anders om te gaan met klachten als:

  • Stress
  • Burn-out
  • Conflicten op het werk
  • Carrièreplanning
  • Fysieke klachten
  • Trauma-behandeling
  • Reguliere behandeling
  • Relatietherapie

Preventieplan op maat

Gedurende het traject is er aandacht voor persoonlijke doelen. Er wordt een vertaling gemaakt naar de dagelijkse werkpraktijk. Wij onderzoeken tevens de behoefte en noodzaak van preventie en stellen vroegtijdig en pro-actief een primair, secundair of tertiair preventieplan op.

Een primair preventieplan heeft tot doel bij gezonde doelgroepen de kans op het optreden van stoornissen of beperkingen in het functioneren te verminderen.
Een secundair preventieplan richt zich op het vroegtijdig opsporen van stoornissen bij risicogroepen.
Een tertiair preventieplan wordt ingezet om achteruitgang in het functioneren te voorkomen.

“De therapie heb ik als zeer prettig ervaren. Ik zocht hulp op een moment dat ik zelf even vastliep in mijn leven en ontwikkeling. Ik voelde me verloren, verdrietig en onzeker en wist niet zo goed hoe dat kwam en hoe ik verder kon. De therapie heeft me geholpen inzicht te krijgen in mijn gevoelens en gedachten en deze ook te herkennen ipv alleen te voelen. Met name het G-schema heeft me daarbij geholpen en gebruik ik nog steeds op sommige momenten. Verder heb ik een stukje inzicht gekregen in de patronen waarin ik kan vallen en wat de oorzaken zijn. Karien maakt veel gebruik van typetjes en dat helpt me ook om in uitvergrote versie te laten zien wat er gebeurt. Dit is soms prettig omdat je het dan van een afstandje kan bekijken. Ik ben blij dat ik dit pad een stuk opgegaan ben waarbij iemand met me mee op liep voor een stukje.”

Mensen omhelzen elkaar

Wij werken volgens de beroepscode van de NFG, FVB, SKJ.

Daarbij is de overeenkomst tussen de behandelaar en de cliënt de Algemene voorwaarden van van toepassing. Klik HIER om de voorwaarden te lezen.

Tevredenheidscijfer
Logo van Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland
Logo HKZ kleine organisaties
Logo van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en
Logo Nederlands Instituut voor Psychologen
Logo Kwaliteitsregister Jeugd