Ervaringsgericht

Bij ervaringsgerichte therapie werk je aan je doelen door nieuwe ervaringen op te doen. Door deze nieuwe ervaringen word je bewuster van je gedrag en leer je door je eigen (nieuwe) inzichten je gedrag te veranderen.

Groepstherapie

Groepstherapie biedt je de mogelijkheid om samen met andere nieuwe ervaringen op te doen en te oefenen die je in dagelijkse leven tegenkomt. In de veilige setting van een behandelgroep kan je nieuw gedrag uitproberen en zo positieve ervaringen opdoen. Deze kan je vervolgens inzetten in je eigen omgeving. Op deze wijze leer je door de ervaringen binnen de groep nieuw gedrag aan. Een groep mensen met soortgelijke problemen bieden ook ondersteuning en herkenning waardoor je ziet dat je er niet alleen voor staat.

Narratieve therapie

Narratieve therapie gaat ervan uit dat de manier waarop mensen hun verhaal vertellen, bepaalt hoe ze in het leven staan. Door deze verhalen te analyseren, en waar nodig bij te stellen, ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten.

Vaktherapie

Onder vaktherapie verstaan we creatieve en beeldende therapie. Beide focussen zich op non-verbale therapie en gebruiken creatieve materialen. Denk hierbij aan een tekening, schilderij of digitale middelen. Ze richten zich op denken, voelen én doen. Je wordt je bewust van wat bepaalde gevoelens en emoties met je doen. Je leert zo op een veilige manier nieuw gedrag aan.

Wandel- & tuintherapie

Iedereen heeft wel eens gehoord dat de natuur en de buitenlucht goed voor je zijn. Dit wordt ook onderstreept door meerdere onderzoeken. Bij ons brengen we dat in therapie door buiten te wandelen en samen in gesprek te gaan. Daarnaast hebben we een tuin waar we voornamelijk met kinderen en jongeren groenten en fruit verbouwen. Zo leren ze ondertussen meer over zichzelf en hun hulpvragen.

Online therapie

Ervaringsgerichte behandelingen bieden we ook aan als online therapie.

Consultatie & advies

Weet je nog niet welke therapievorm voor jou is of wat het beste bij je past? Signaleer je wel verschillende problemen, maar weet je niet of therapie de beste oplossing biedt?
Dan gaan we samen in gesprek. Daarbij bespreken we jouw vragen en problemen, doen we onderzoek en vinden de we juiste behandeling.

Dit is een voorlopend traject en wordt niet standaard vergoed. Het wordt alleen vergoed voor de jeugdhulp vanuit gemeenten.

Gekleurde blokken met inspirerende uitspraken

Wij werken volgens de beroepscode van de NFG, FVB, SKJ.

Daarbij is de overeenkomst tussen de behandelaar en de cliënt de Algemene voorwaarden van van toepassing. Klik HIER om de voorwaarden te lezen.

Tevredenheidscijfer
Logo van Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland
Logo HKZ kleine organisaties
Logo van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en
Logo Nederlands Instituut voor Psychologen
Logo Kwaliteitsregister Jeugd