Jongeren

Groei door Ervaring voor jongeren

 • Onder de doelgroep jongeren vallen tieners in de leeftijd van 13 t/m 17 jaar.
 • Therapie voor jongeren is één van onze specialisaties en we hebben hierin veel ervaring. We merken dat het vaak gaat om angst, depressie of somberheid.
 • De behandeling duurt meestal tussen de 3 en 9 maanden.

We maken voornamelijk gebruik van individuele behandeling, groepsbehandeling en wanneer nodig systeemtherapie. Dit doen we omdat we zien dat deze combinatie de beste lange termijn resultaten boekt. Systeemtherapie kijkt niet alleen naar de cliënt zelf, maar naar de hele omgeving. Het gezin betrekken we om de hulpvragen van de tiener het beste te behandelen in de thuissituatie. De groepstherapie, Bounz, is het moment waarbij tieners met andere leeftijdsgenoten samen hun hulpvragen bespreken en op een creatieve manier naar oplossingen zoeken. Uiteraard gaat dit onder leiding van een één van onze professionals.

Het doel van de therapie is dat de tiener hun gedachten en gevoelens kan uiten op een spontane manier én hoe ze moeten omgaan met tegenslag. Hun weerbaarheid, sociale vaardigheden en zelfvertrouwen worden vergroot!

Voorbeelden om onze hulp in te schakelen
 • Gevoelens van depressie, somberheid en angstgevoelens
 • Laag zelfbeeld
 • Verwerking van verlieservaring vanwege scheiding, overlijden of trauma
 • Leren omgaan met bijvoorbeeld ADHD, autisme of hoogbegaafdheid
 • Beeldvormend onderzoek; onderzoek naar Wie ben ik? Wat heb ik nodig? Hoe kunnen anderen beter met mij omgaan? Wat heb ik nodig op school? Wat zijn mijn sterke en zwakke
  kanten?
 • Sociale problemen
 • Problemen op school
 • Gedragsproblemen
 • Crisis- en ambulante hulpverlening

Samen werken aan herstel in relatie met jezelf, anderen & jouw omgeving

Financiering vanuit Jeugdhulp

We zijn bij meerdere gemeenten in Midden- en Zuid Nederland aangesloten als zorgaanbieder. Bespreek met je huisarts of GGZ of je een doorverwijzing kan krijgen voor ons.

Therapie voor jongeren bij Groei door Ervaring

Wij werken volgens de beroepscode van de NFG, FVB, SKJ.

Daarbij is de overeenkomst tussen de behandelaar en de cliënt de Algemene voorwaarden van van toepassing. Klik HIER om de voorwaarden te lezen.

Tevredenheidscijfer
Logo van Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland
Logo HKZ kleine organisaties
Logo van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en
Logo Nederlands Instituut voor Psychologen
Logo Kwaliteitsregister Jeugd