Traumabehandeling

EMDR

EMDR is speciaal voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring (trauma). Een traumatische gebeurtenis geeft vaak vervelende gevolgen. Samen met een gespecialiseerde therapeut gaan we op een passende manier aan het werk om het trauma te verwerken.

EMDR therapie is een behandelvorm waarbij je een herinnering aan een trauma of ervaring vertelt. Tegelijkertijd gaat de therapeut aan de slag met afleidende stimulansen. Meestal zijn dit handbewegingen, maar het kunnen ook geluiden zijn. Wanneer deze therapie goed past bij jouw situatie, is het vaak een snelle en efficiënte manier om tot positieve resultaten te komen.

Groei door Ervaring heeft EMDR Practitioners. Dit zijn ervaren EMDR therapeuten die zelfstandig in staat zijn EMDR behandelingen bij complexe psychische problematiek uit te voeren.

EMDR is ook online te volgen.

Schrijftherapie

Eén van de manieren waarop we trauma behandelen is met schrijftherapie. Dit is een cognitieve gedragstherapie. Hier wordt door middel van gesprekken het verhaal van het trauma gereconstrueerd en worden de slechte gedachtepatronen over jezelf, de wereld en anderen veranderd. Een opdracht die vaak wordt gebruikt om deze gedachtepatronen bloot te leggen is door de traumatische gebeurtenis op te schrijven. Naast dat het sneller duidelijk is waar de slechte gedachtepatronen zitten, kan het eindproduct ook gedeeld worden met anderen. Zo kan het trauma beter begrepen worden door anderen en ontstaat er meer begrip in de omgeving voor de traumatische gebeurtenis.

Imaginaire Exposure

Dit is een vorm van cognitieve gedragstherapie. Het wordt gebruikt bij traumaverwerking. Het doel van deze techniek is om emoties, en met name angst, te verminderen, meer controlegevoel rondom de herinnering en afname van de traumaklachten. Door de traumatische gebeurtenis telkens opnieuw te beschrijven, ga je de herinnering minder vermijden. Daarnaast zorgt her ervoor dat de herinnering een bredere context krijgt. Om het verhaal goed te vertellen is er een begin en einde nodig. Zo is niet meer alle aandacht gericht op het allernaarste moment en kun je trauma beter verwerken.

Imaginaire Rescripting

Wanneer er sprake is geweest van verwaarlozing of wanneer jongeren en (jong)volwassenen in hun vroegere jeugd iets tekort zijn gekomen, dan kan Imaginaire Rescripting ook helpen. Daarnaast helpt de techniek ook bij het behadelen van trauma’s en persoonlijkheidsproblematiek. Tijdens de behandeling behandel je samen met de therapeut telkens kleine stukken van de traumatische ervaring. Je beeldt je de gebeurtenis in en vervolgens bedenk je hoe je wilt dat hij afloopt en wat je daarvoor moet doen. Zo maak je contact met je eigen behoeften en leer je om je gedrag te verbinden aan je gevoel.

Schilderij van zes giraffes

Wij werken volgens de beroepscode van de NFG, FVB, SKJ.

Daarbij is de overeenkomst tussen de behandelaar en de cliënt de Algemene voorwaarden van van toepassing. Klik HIER om de voorwaarden te lezen.

Tevredenheidscijfer
Logo van Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland
Logo HKZ kleine organisaties
Logo van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en
Logo Nederlands Instituut voor Psychologen
Logo Kwaliteitsregister Jeugd