Herstel­gerichte zorg

Herstelgerichte zorg onderscheidt zich in werkwijze sterk van andere vormen van psychotherapie. Waar andere behandelvormen zich vooral richten op de oplossing van problemen en de oorzaken achter problemen, gaat deze benadering uit van krachten in plaats van klachten.

Jij bepaalt zelf het doel van de therapie. Om dit doel te bereiken richt oplossingsgerichte therapie zich enkel op het verleden wanneer het om successen gaat. In elk ander geval ligt de focus van oplossingsgerichte therapie op het heden en de toekomst. We letten niet op de klacht, maar op hetgeen je al goed doet. Hierbij wordt ingezet op snelle resultaten. Dat verhoogt het moreel en je wordt op deze manier geprikkeld om gemotiveerd en ondernemend te blijven.