Verwijzers

Groei door Ervaring biedt verschillende behandelingen aan, die hieronder worden beschreven. Wij leveren maatwerk en werken graag samen met netwerkpartners.

Groei door Ervaring werkt graag samen met Sociale Teams:

  • Wij werken mee in de ketenzorg als zorgregisseur/casemanager.
  • Wij brengen complexe casuïstiek in kaart en kunnen dienen als second opinion voor Sociale Teams.
  • Wij stellen een plan van aanpak op met de gezinnen (1 gezin, 1 plan). Dit kunnen wij leveren voor de Jeugdwet en de Wmo.
  • Wij stimuleren een goede samenwerking tussen zorgaanbieders .
  • Wij geven advies.