Verwijzers

Groei door Ervaring biedt verschillende behandelingen aan, die hieronder worden beschreven. Wij leveren maatwerk en werken graag samen met netwerkpartners.

Groei door Ervaring werkt graag samen met Sociale Teams:

  • Wij werken mee in de ketenzorg als zorgregisseur/casemanager.
  • Wij brengen complexe casuïstiek in kaart en kunnen dienen als second opinion voor Sociale Teams.
  • Wij stellen een plan van aanpak op met de gezinnen (1 gezin, 1 plan). Dit kunnen wij leveren voor de Jeugdwet en de Wmo.
  • Wij stimuleren een goede samenwerking tussen zorgaanbieders .
  • Wij geven advies.

Groei door Ervaring levert maatwerk. Wij hanteren geen uitsluitingscriteria, iedereen mag zich aanmelden. Bij de aanmelding en intake wordt in overleg gekeken wat mogelijk en nodig is voor het starten van het hulpverleningstraject. Groei door Ervaring werkt samen met ketenpartners om maatwerk te bieden voor cliënten. Wanneer Groei door Ervaring de zorg niet kan bieden, werken we samen met ketenpartners om passende zorg te organiseren.