Privacy verklaring

 1. Snijder en N. Voorsluijs zijn de functionarissen gegevensbescherming van Groei door Ervaring en bereikbaar via het contactformuliervan de website van Groeidoorervaring.nl.

Persoonsgegevens
Groei door Ervaring verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt. Hieronder vindt u welke persoonsgegevens we verwerken:

 • voor- en achternaam
 • adres
 • (mobiel) telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • Burgerservicenummer

Doel en grondslag van de verwerking
Groei door Ervaring verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • voorbereiden van de uit te voeren diensten
 • bellen of e-mailen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • afhandelen van betalingen
 • informeren over wijzingen in onze diensten

Bewaartermijn
Groei door Ervaring  bewaart uw persoonsgegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van vijftien jaar, tenzij anders overeengekomen.

Delen met anderen
Groei door Ervaring verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Groei door Ervaring heeft niet de intentie om aanvullende gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Bent u ervan overtuigd dat we zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over u of uw kind, neem dan contact met ons op.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Groei door Ervaring worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Groei door Ervaring gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Beveiligen
Groei door Ervaring neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Groei door Ervaring maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Groei door Ervaring verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via het contact formulier.

Recht op inzage, correctie en verwijdering  van eigen gegevens
Groei door Ervaring  biedt u, wanneer u daarom schriftelijk verzoekt,  binnen vier weken inzage in uw dossier. Een verzoek om correctie wordt, na schriftelijk verzoek in behandeling genomen, waarna u binnen vier weken antwoord ontvangt. Indien u wenst dat het dossier volledig wordt verwijderd, kunt u dit ook schriftelijk kenbaar maken.

Recht op intrekking van verleende toestemming
Indien u wenst uw verleende toestemming in te trekken, verzoeken wij u dit schriftelijk kenbaar te maken.

Klacht gebruik persoonsgegevens

Niet tevreden over de verwerking van uw persoonsgegevens? Laat het ons dan weten. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap