Systeemtherapie en contextuele therapie

Focus op het hele gezin

Systeemtherapie

Tegenwoordig worden relatietherapie en gezinstherapie ook wel systeemtherapie genoemd en heet de therapeut systeemtherapeut. Kenmerkend voor deze behandelvorm is dat partners of gezinsleden meestal samen in therapie zijn.

Systeemtherapie wordt steeds meer toegepast in de geestelijke gezondheidszorg. De term ‘systeem’ duidt op het sociale systeem waar je deel van uitmaakt: thuis, op school of in je werk heb je contact met andere mensen. Met sommige mensen heb je oppervlakkig contact, met anderen onderhoud je een intensieve of intieme relatie.

Systeemtherapie betrekt gezinsleden, familie, vrienden, of mensen uit de school- en/of werkomgeving actief bij jou hulpvraag.

Contextuele therapie

De verbondenheid van de mens met zijn familierelaties en werksituaties vormt het uitgangspunt voor contextuele therapie. Het gezin waarin je opgroeit, bepaalt voor een belangrijk deel hoe je met situaties of gebeurtenissen omgaat. Dit kan zowel constructieve als destructieve gevolgen hebben.

Contextuele therapie helpt je bewust te worden van datgene wat je van huis uit, soms door generaties heen, meegekregen hebt en het effect daarvan op je dagelijks leven.

Kinderen bezig in de tuin

Wij werken volgens de beroepscode van de NFG, FVB, SKJ.

Daarbij is de overeenkomst tussen de behandelaar en de cliënt de Algemene voorwaarden van van toepassing. Klik HIER om de voorwaarden te lezen.

Tevredenheidscijfer
Logo van Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland
Logo HKZ kleine organisaties
Logo van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en