Marjolein

Marjolein Keijzer

Marjolein Keijzer heeft als orthopedagoog ervaring in de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Ze werkt vanuit een positieve en oplossingsgerichte visie waarin ze de ander wil helpen ontplooien. Ze gaat uit van ieders unieke kwaliteiten en talenten om vanuit daar verder te groeien. Marjolein werkt op de praktijk in Reeuwijk en op locatie zoals op school of in de thuissituatie. Ze werkt vanuit een christelijke levensvisie.

Kwalificaties:

 • Basis-orthopedagoog
 • Basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD)
 • Aangesloten bij SKJ

Doelgroepen:

 • Kinderen
 • Jongeren
 • Ouderbegeleiding

Speciale aandachtsgebieden:

 • Ontwikkelings- en gedragsproblemen
 • Ontwikkelingsstoornissen, zoals ASS en ADHD
 • Leerproblemen, zoals dyslexie en executieve functies
 • Gezinsproblemen – in samenwerking met de collega’s van Groei door Ervaring

Achtergrond:

 • Diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met o.a. leer-, en ontwikkelingsstoornissen
 • Begeleiden van leerlingen met lees- en spellingsproblemen in het (speciaal)basis- en voortgezet onderwijs
 • Begeleiding van leerlingen met ASS, AD(H)D en hoogbegaafdheid in het voortgezet onderwijs

Opleiding:

 • Doctoraal Pedagogische wetenschappen, differentiatie Orthopedagogiek met basisaantekening diagnostiek (BAPD), Universiteit Leiden
 • Propedeuse Muziektherapie, Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Portret van Marjolein Keijzer