Kayleigh Ultee

Kayleigh heeft ervaring in het behandelen en begeleiden van kinderen en jongeren met gedragsproblemen. Haar expertise ligt in het krijgen van
een vertrouwensband en daarmee de opening tot hulpverlening te krijgen. Aan de hand van cognitieve gedragstherapie worden de gedragsproblemen in kaart gebracht en tot positieve gedragingen veranderd. De visie van Kayleigh is dat het systeem rondom een kind/jongere veel invloed heeft op de gedragsproblemen die in de loop der jaren zijn ontstaan, daarom zal zij altijd proberen het systeem te betrekken bij de hulpverlening. Dit ook om vooral de behaalde resultaten ook vast te kunnen houden wanneer de hulpverlening is afgerond. Kayleigh werkt vanuit de praktijk in Reeuwijk en op locatie.

Kwalificaties:
– Orthopedagoog
– Aangesloten bij SKJ

Doelgroepen:
– Kinderen
– Jongeren

Aandachtsgebieden:
• Ontwikkelings- en gedragsproblemen
• Emotieregulatie
• Ontwikkelingsstoornissen, zoals ASS en ADHD
• Gezinsproblemen – in samenwerking met de collega’s van Groei door

Ervaring
• Diagnostiek naar Intelligentie en ASS en ADHD

Opleiding:
– Master Orthopedagogiek te universiteit Leiden
– Verkorte opleiding Multi Systeemtherapie

Portret van Kayleigh Ultee