Evelijn

Evelijn werkt als sociaal werker bij Groei door Ervaring. Vanuit haar opleiding en interesse heeft ze ervaring met kinderen van verschillende achtergronden. Hierdoor maakt Evelijn snel contact met kinderen.

Bij de hulpverlening ziet Evelijn belang in het betrekken van de omgeving bij het gezin. Haar missie is nauw contact met de gezinnen en normaliseren. Er zal niet snel iets te gek zijn, samen gaan we zoeken naar mogelijkheden. Ze werkt vanuit christelijke levensvisie.

Portret van Evelijn