Het HKZ-keurmerk

Het HKZ-keurmerk heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van Groei door Ervaring. Het maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem van Groei door Ervaring voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling.

Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. Groei door Ervaring heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt.

Het HKZ-keurmerk betekent dat Groei door Ervaring:

  • de zaken intern goed op orde heeft
  • de klant principieel centraal stelt
  • betrouwbare resultaten kan presenteren
  • voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening
Logo HKZ kleine organisaties