Welbevindentherapie

WBT gedragstherapie

Groei door Ervaring maakt binnen de herstelgerichte therapie ook gebruik van Welbevindentherapie (WBT). WBT komt voort uit de gedragstherapie waarbij ook Positieve psychologische interventies (PPI’s) geïntegreerd worden in de aanpak. Het doel is om de individuele weerbaarheid en veerkracht te doen toenemen via het versterken van psychologisch welbevinden (primair doel), zodat de psychische klachten en kans op terugval verminderen (secundaire doelen).

Welbevinden blijkt een essentieel onderdeel van geestelijke gezondheid. Verminderd welbevinden maakt de kans op (terugkeer van) psychische stoornissen veel groter. Er is pas sprake van volledig of duurzaam herstel als er voldoende welbevinden ervaren wordt en er vermogen tot adaptatie is. Positieve emoties, dankbaarheid, optimisme, zelfcompassie, het benutten van sterke kanten en positieve relaties zijn bronnen van veerkracht en adaptatie.

WBT kan zowel als eerste interventie als in de eindfase van een reguliere behandeling worden toegepast en is een bij uitstek gepersonaliseerde (op maat) behandeling.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Emotioneel welbevinden (aanwezigheid van positieve gevoelens en levenstevredenheid).
  • Sociaal welbevinden (optimaal sociaal functioneren in de maatschappij).
  • Psychologisch welbevinden (optimaal individueel functioneren).

Het psychologisch welbevinden bestaat uit een aantal dimensies:

  • Doel in het leven.
  • Persoonlijke groei.
  • Autonomie.
  • Omgevingsbeheersing.
  • Zelfacceptatie.
  • Positieve relaties.

Wij werken volgens de beroepscode van de NFG, FVB, SKJ.

Daarbij is de overeenkomst tussen de behandelaar en de cliënt de Algemene voorwaarden van van toepassing. Klik HIER om de voorwaarden te lezen.

Tevredenheidscijfer
Logo van Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland
Logo HKZ kleine organisaties
Logo van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en