Aanmelden

Jij kunt, of jullie kunnen, op eigen initiatief of na verwijzing van de huisarts contact met ons opnemen voor een eerste kennismaking en de aanmelding. Het eerste telefonisch of mail contact is gratis. Na de aanmelding nemen we snel contact met je op en maken we een afspraak voor een intake­gesprek.


Vragenlijst

Voordat je naar de praktijk komt voor het intakegesprek vul je een vragenlijst in om de problemen van jezelf of dat van jullie kind in beeld te brengen. Ook kun je daarin aangeven wat jij en/of je gezin wil bereiken.

Intakegesprek

In het intakegesprek gaan we de persoonlijke hulpvraag bespreken. Het intakegesprek is er ook om kennis te maken met de regiebehandelaar. Deze houdt overzicht over de behandeling. De intake vindt, als dat mogelijk is, plaats in onze praktijk aan de Pasteurstraat 6 in Reeuwijk. Tijdens het intakegesprek willen we voldoende tijd nemen voor jou en, indien van toepassing, je gezin. Het gesprek zal 1,5 uur duren.

Samen

Groei door Ervaring werkt altijd samen met het systeem. Met het systeem bedoelen we de mensen uit je directe omgeving. Denk aan partner, gezinsleden, familieleden, of vrienden. Ons streven is om zo veel mogelijk eigen familie of netwerk te betrekken tijdens je herstelproces.

Wanneer het van belang is, worden deze mensen ook uitgenodigd voor het intakegesprek. We beginnen dan gezamenlijk met bijvoorbeeld het hele gezin. Daarna splitsen we even op en praten bijvoorbeeld kinderen en ouders apart verder. Ten slotte komen we weer bij elkaar en maken we samen een opzet voor de doelen van de behandeling.

Omdat Groei door Ervaring samen werkt met het Sociaal Team, Veilig Thuis of Jeugdbescherming kan deze soms ook aanwezig zijn bij de intake. Zij hebben dan eventueel aanvullende informatie die tijdens de intake wordt overgedragen.

Behandelplan

Het behandelplan vormt de basis voor een behandelovereenkomst. Hierin staat bijvoorbeeld welke doelen je wilt bereiken, hoe wij daarbij kunnen ondersteunen en wat dit van jou vraagt. Als jij je in dit plan kunt vinden, wordt er gevraagd om het behandelplan te ondertekenen. Op deze manier ontstaat er een behandelovereenkomst tussen jou en Groei door Ervaring.

De behandeling

De therapie of training vindt plaats op school, bij jou thuis, in onze praktijk of ergens anders. Het duurt zo lang als nodig is, totdat je het gevoel hebt zelfstandig verder te kunnen. Vaak zijn 5 tot 10 gesprekken of sessies meer dan voldoende om de draad weer op te pakken.