Sabine

Sabine Degenkamp

Sabine heeft ervaring met begeleiding en behandeling van (jong)volwassenen binnen de GGZ en ambulante hulpverlening. Ze werkt analytisch en oplossingsgericht en haar benadering is open en warm. Ze sluit zich graag aan bij de wensen en belevingswereld van de hulpvrager maar vindt het ook belangrijk om soms een spiegel voor te houden en samen te werken aan het krijgen van nieuwe (denk)patronen. Ze werkt vanuit een liefdevolle relatie waarin wederzijds respect en eerlijkheid voorop staan.

Sabine werkt op de praktijk in Reeuwijk of, afhankelijk van de situatie en wens van de hulpvrager, op locatie. Ze werkt vanuit een christelijke levensvisie.

Kwalificaties:

 • Basispsycholoog
 • Masteropleiding Klinische Psychologie
 • Aangesloten bij het SKJ

Doelgroepen:

 • Kinderen/jongeren en hun opvoeders
 • Jongvolwassenen
 • Volwassenen

Speciale aandachtsgebieden:

 • Ontwikkelingsstoornissen (zoals ADHD)
 • Stemmings- en angstproblemen
 • Oplossingsgericht werken
 • Cognitieve Gedragstherapie
 • Gezinsdynamieken – in samenwerking met collega’s van Groei door Ervaring

Achtergrond:

 • Diagnostiek en behandeling van (jong)volwassenen
 • Ambulante begeleiding 18+

Opleiding:

 • Master Klinische Psychologie (Vrije Universiteit, juli 2015)
 • Masterclass Suïcide en suïcidepreventie
 • Masterclass Acceptance and commitment therapy (ACT)