Nienke

Nienke Voorsluys

Nienke heeft ervaring in de handelingsgerichte diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met ontwikkelings- en gedragsproblemen. Haar manier van werken kenmerkt zich door aansluiting bij de ontwikkeling van de jeugdige en gebruik maken van hun krachten. Ze werkt gestructureerd, met aandacht voor ervaringen, en humor. Nienke werkt op de praktijk in Reeuwijk en op locatie, bijvoorbeeld op school. Ze werkt vanuit een christelijke levensvisie.

Kwalificaties:

 • Orthopedagoog, geregistreerd bij de NVO
 • Aangesloten bij SKJ, NVO

Doelgroepen:

 • Kinderen
 • Jongeren

Speciale aandachtsgebieden:

 • Ontwikkelings- en gedragsproblemen
 • Identiteitsontwikkeling & emotieregulatie
 • Ontwikkelingsstoornissen, zoals ASS en ADHD
 • Problemen gerelateerd aan een verstandelijke beperking
 • Gezinsproblemen – in samenwerking met de collega’s van Groei door Ervaring

Achtergrond:

 • Diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met o.a. ontwikkelingsstoornissen
 • Ambulant begeleider van jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen
 • GGZ: Best passende behandeling jeugdigen met ontwikkelings-, persoonlijkheids- en gedragsproblemen

Opleiding

 • (Research) Master Orthopedagogische Wetenschappen, Universiteit Leiden
 • Cursus Kind gesprekken
 • Bijscholing binnen vakgebied: o.a. depressie bij jongeren