Nelleke de Vries-Neven

Nelleke heeft ervaring in diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met leer-, ontwikkelings- en gedragsproblemen. Nelleke
probeert goed aan te sluiten bij het kind/de jongere en/of de ouder, ze heeft daarbij oog voor ieder persoonlijk. Ze werkt gestructureerd en is
creatief. Haar manier van werken is oplossingsgericht, onder andere door in te zetten op de sterke kanten van het kind en/of het gezin.
Nelleke werkt op de praktijk in Reeuwijk en op locatie, bijvoorbeeld op school. Ze werkt vanuit een christelijke levensvisie.

Kwalificaties:

 • Basis-orthopedagoog
 • Basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD)
 • Aangesloten bij SKJ, NVO

Doelgroepen:

 • Kinderen
 • Jongeren
 • Ouderbegeleiding?

Speciale aandachtsgebieden:

 • Ontwikkelings- en gedragsproblemen
 • Ontwikkelingsstoornissen, zoals ASS en ADHD
 • Leerproblemen, bijvoorbeeld dyslexie en executieve functies
 • Gezinsproblemen – in samenwerking met de collega’s van Groei door Ervaring

Achtergrond:

 • Diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren et o.a.
  leer-, gedrag- en ontwikkelingsstoornissen
 • Dagbehandeling van kinderen met een autismespectrumstoornis
 • Behandeling bij leesproblemen
 • Begeleiding van leerlingen met onderwijsachterstanden

Opleiding:

 • Master Orthopedagogiek, Universiteit Leiden
 • Basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD)
 • Bachelor Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Leiden
 • Bijscholing op het gebied van o.a. executieve functies,
  leerstoornissen, Applied Behavior Analysis en professioneel handelen.
Portret van Nelleke de Vries