Nathalie van Beek

Nathalie heeft ervaring in de handelingsgerichte diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met leer-, ontwikkelings- en gedragsproblemen. Haar manier van werken kenmerkt zich door een positieve en oplossingsgerichte aanpak, waarbij o.a. de sterke kanten van het kind en zijn/haar gezin kunnen worden ingezet. Ze is zorgvuldig en betrouwbaar. Verbinding en betrokkenheid zijn voor Nathalie belangrijke waarden. Haar rustige en begripvolle houding zorgen ervoor dat zowel kind als ouders zich snel bij haar op hun gemak voelen. Nathalies humor en creativiteit zorgen er bovendien voor dat ze goed kan aansluiten bij de belevingswereld van een kind of jongere. Nathalie werkt op de praktijk in Reeuwijk en op locatie, bijvoorbeeld bij een gezin thuis of op school.

Kwalificaties:

 • Kinder- en jeugdpsycholoog
 • Basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD)
 • Aangesloten bij SKJ, NIP

Doelgroepen:

 • Kinderen
 • Jongeren
 • Ouderbegeleiding

Speciale aandachtsgebieden:

 • Ontwikkelings- en gedragsproblemen
 • Leerproblemen, bijvoorbeeld veroorzaakt door dyslexie, dyscalculie, faalangst, of problemen met executieve functies, motivatie of concentratie
 • Oplossingsgericht werken
 • Gezinsproblemen – in samenwerking met de collega’s van Groei door Ervaring

Achtergrond:

 • Diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met o.a. leer-, gedrag- en ontwikkelingsstoornissen
 • Ambulante begeleiding van kinderen en adolescenten met een autismespectrumstoornis
 • Behandeling bij lees- en rekenproblemen
 • Onderzoek voor passend onderwijs/schooladvies voortgezet onderwijs

Opleiding

 • Master Child & Adolescent Psychology, Universiteit Leiden
 • Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD)
 • Bachelor Psychologie, Universiteit Leiden
 • Bijscholingen op het gebied van o.a. executieve functies, leerstoornissen, angstproblematiek en speltherapie