Nadine

Nadine Huisman

Nadine werkt als orthopedagoog bij Groei door Ervaring en biedt handelingsgerichte diagnostiek en behandeling. Naast haar werk als orthopedagoog, geeft ze les in het basisonderwijs. Door deze onderwijservaring kan ze leer-, ontwikkelings- en gedragsproblemen vanuit een ander perspectief bekijken. Met haar rust en enthousiasme maakt ze verbinding met de kinderen. Nadine werkt op de praktijk in Reeuwijk en op de locatie, thuis en op school. Ze werkt vanuit een christelijke levensvisie.

Portret van Nadine Huisman