Meredith

Meredith Bien

Meredith heeft ruime ervaring binnen het sociaal domein. Namelijk in het onderwijs en (jeugd) GGZ als behandelaar, psychodiagnosticus, ambulant begeleider en coach/trainer. Werken vanuit het hart en de focus op de kracht van de kinderen/jongere en hun opvoeders staan centraal.

Haar creativiteit, spontaniteit, betrokkenheid en focus op diversiteit, zorgen ervoor dat er maatwerk geleverd wordt. Meredith werkt graag op een voor de hulpvrager gepaste locatie, wat het contact laagdrempeliger maakt. Ze werkt vanuit een christelijke levensvisie.

 Kwalificaties:

 • Kinder- en Jeugdpsycholoog
 • Basis aantekening psychodiagnostiek (BAPD)
 • Neuro linguïstisch programmeren (NLP) &Kids
 • Cranio sacrale behandelmethoden
 • Persoonlijke effectiviteit (kernkwadranten/ V-cirkel/ enneagram)
 • Aangesloten bij SKJ, NIP

Doelgroepen:

 • Kinderen/jongeren en hun opvoeders
 • Paraprofessionals en professionals werkzaam in het sociaal domein

Speciale aandachtsgebieden:

 • Stemmingsproblematiek
 • Opvoedingsproblematiek
 • Gedragsproblematiek
 • Ontwikkelingsproblematiek
 • LVB problematiek

Achtergrond:

 • Diagnostiek, coaching en behandeling van kinderen/jongeren met o.a. ontwikkelingsproblematiek en coaching/begeleiding van opvoeders
 • Speltherapie
 • Ambulant begeleider minderjarigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen
 • Coaching van vrijwilligers binnen het sociaal domein
 • Coaching van minderjarigen met motivatieproblemen en/of faalangst
 • Eigen kracht conferenties (1G1P)
 • Psycho educatie
 • Consultatie

Opleiding:

 • Master Kinder- en Jeugdpsychologie (Ontwikkelingspsychologie), VU Amsterdam
 • Modules Geweld in het gezin en Kind, Gezin en Recht
 • Minor HBO Jeugdstrafrecht (interne opleiding Raad voor de Kinderbescherming)
 • Masterclasses Neuro linguïstisch programmeren (NLP) & Kids
 • Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD)
 • Masterclasses cranio sacrale therapie