Lotte van Wijk

Lotte werkt als Regiebehandelaar bij Groei door Ervaring. Zij werkt vanuit verbinding en relatie met zowel kind en zijn of haar systeem. Haar visie is met name om te werken vanuit een systemische blik en dat ieder mens uniek is met zijn of haar eigen gebruiksaanwijzing. Het kind en zijn of haar omgeving staat centraal; alles draait om de interactie en verbinding met jezelf en elkaar, waarin ook de ruimte zit tot nieuwe inzichten, verhoudingen en groei. Samen out of the box denken en met humor! Ieder te zien in zijn of haar EIGEN proces en daarbij aansluiten is voor haar van groot belang in haar werk. Ze heeft ruim 15 jaar ervaring in een breed werkveld, heeft een brede doelgroep kennis van zowel jeugd alsook volwassenen en is postmaster geregistreerd als Orthopedagoog Generalist.

Kwalificaties:

 • Orthopedagoog Generalist, geregistreerd bij de NVO
 • Postmaster Orthopedagoog SKJ
 • BIG Geregistreerd

Werkervaring:

 • Specialistische GGZ: als Regiebehandelaar eindverantwoordelijk voor de behandelaren wat betreft diagnostiek alsook behandeling. Bij verschillende GGZ praktijken alsook op cluster 4 voortgezet onderwijs.
 • Gemeenten: als gedragswetenschapper inhoudelijk verantwoordelijk voor team Jeugd en CJG.
 • Jeugdhulpverleningsinstellingen: als gedragswetenschapper o.a. veel ervaring bij verschillende instellingen in gezinshuizen, pleegzorg, woonvoorzieningen voor zowel jeugd als volwassenen, werkbegeleiding en coaching aan andere gedragswetenschappers, ambulante teams ondersteunen, Diagnostiek en Behandeltak opzetten, Daghulp en diagnostiek en behandeling.

Speciale aandachtsgebieden:

 • Hechting
 • Trauma
 • Systeem-en relatieproblematiek
 • Ontwikkelings- en gedragsproblemen
 • Identiteitsontwikkeling en emotieregulatie
 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Problemen gerelateerd aan een verstandelijke beperking

Opleiding:

 • Communicatie
 • Orthopedagogische Wetenschappen
 • NVO Basisaantekening Diagnostiek
 • Postmaster Orthopedagoog Generalist / SKJ Postmaster Orthopedagoog

o.a:

 • Basis en verdiepingscursus Systeemtherapie
 • Cognitieve gedragstherapie basis en verdieping (trauma en rouwverwerking)
 • NIKA (hechting)
 • Handelingsgerichte diagnostiek, basis en verdieping
 • Depressie en suïcidaliteit
 • Signs of Safety
Portret van Lotte van Wijk