Liesbeth

Liesbeth Greiving

Liesbeth heeft ervaring in de handelingsgerichte diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met leer-, ontwikkelings- en gedragsproblemen. Ze werkt graag oplossingsgericht, door o.a. in te zetten op de sterke kanten van het kind en/of het gezin. Daarnaast heeft ze een ontspannen, open houding en gevoel voor humor, waardoor ze vaak een goede aansluiting weet te vinden bij het kind of de jongere. Liesbeth werkt op de praktijk in Reeuwijk en op locatie, bijvoorbeeld bij het gezin thuis en op school.

Kwalificaties:

 • Orthopedagoog, geregistreerd bij de NVO
 • NVO basisaantekening diagnostiek
 • Aangesloten bij SKJ, NVO

Doelgroepen:

 • Kinderen
 • Jongeren
 • Ouderbegeleiding

Speciale aandachtsgebieden:

 • Ontwikkelings- en gedragsproblemen
 • Ontwikkelingsstoornissen, zoals ASS en ADHD
 • Leerproblemen, motivatie- en concentratieproblemen, faalangst (mindset)
 • Oplossingsgericht werken
 • Gezinsproblemen – in samenwerking met de collega’s van Groei door Ervaring

Achtergrond:

 • Diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met o.a. leer-, gedrag- en ontwikkelingsstoornissen
 • Ambulante begeleiding van jeugdigen en gezinnen met ontwikkelings- en gedragsproblemen
 • Dyslexiebehandeling, leren leren begeleiding
 • Methodiekontwikkeling op het gebied van o.a. dyslexie en leren leren
 • Sociotherapeut en groepsbehandelaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie
 • GGZ: Best passende behandeling jeugdigen met ontwikkelings-, persoonlijkheids- en gedragsproblemen

Opleiding

 • Master Orthopedagogiek & Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken, Universiteit Utrecht
 • Propedeuse Sociaal Pedagogische Hulpverlening
 • Leergang HBO Zorgmanagement
 • Bijscholing binnen vakgebied o.a.; executieve functies, leerproblematiek, contact gericht spelen en leren (sunrise methode)
Portret van Liesbeth Greiving