Jeannette Blom

Jeannette heeft meer dan 40 jaar ervaring in de gezondheidszorg. Gestart in 1975 in de algemene gezondheidszorg en via verschillende werkplekken in 1998 gaan werken in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (SGGZ). zij heeft zowel klinisch als ambulant veel ervaring met vrijwel alle doelgroepen binnen de SGGZ. Naast veel praktijkervaring ook opleidingen gevolgd en behaald, het thema is “een leven lang leren”. scholing en op de hoogte zijn van ontwikkeling, kennis en kunde vindt zij erg belangrijk evenals het delen van de kennis en kunde. Sinds 2017 is zij werkzaam als Verpleegkundig Specialist GGZ, zij is regiebehandelaar en zet samen met collega’s van Groei door Ervaring behandelbeleid uit. Behandeling is gericht op de gevolgen van de psychiatrische stoornis in het dagelijks leven. Haar specialisatie is methodisch werken om de problematiek te identificeren en vooral ook de waar de kracht ligt om te herstellen. Zij heeft kennis van alle psychiatrische stoornissen en de daaruit vloeiende problematiek, voert psychiatrisch onderzoek uit, stelt na diagnostiek de diagnose in beschrijvende vorm met de daarbij passende classificatie vanuit de DSM 5. Essentieel is de aansluiting en de behandelrelatie met kinderen en jongere en zijn of haar familie, inzet op stabilisatie en daarvandaan een gezamenlijk traject tot herstel. zij werkt met de methodiek die het meest aansluit bij de situatie, omgeving en hulpvraag waarbij de onderbouwing en evidence based interventies vanuit de GGZ standaarden en richtlijnen leidend zijn.

Portret van Jeannette Blom