Janine

Janine is in opleiding tot Social Worker en werkt graag met haar frisse blik bij Groei door Ervaring. Ze werkt op een positieve manier en ziet de ander staan. Naast haar werk als Social Worker, werkt ze als verpleegkundige. Vaardigheden die ze daarin heeft ontwikkeld, zoals oplossingsgericht of gestructureerd te werk gaan, komen ook tot uiting hier bij Groei door ervaring. Ze werkt vanuit een christelijke levensvisie.

Portret van Janine