Esther

Esther Mantel-Noordzij

Esther heeft als orthopedagoog ervaring in de diagnostiek en behandeling van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen. Ze werkt vanuit een positieve en oplossingsgerichte visie. Esther sluit aan bij het kind en het gezin door middel van een open houding en haar enthousiasme. Ze speelt in op ieders krachten en kwaliteiten om vanuit daar mooie stappen te maken.

Kwalificaties:

 • Orthopedagoog, geregistreerd bij de NVO
 • NVO basisaantekening diagnostiek
 • Aangesloten bij het SKJ

Doelgroepen: 

 • Kinderen
 • Jongeren
 • Ouderbegeleiding

Speciale aandachtsgebieden: 

 • Ontwikkelings- en gedragsproblemen
 • Ontwikkelingsstoornissen, zoals ASS en ADHD
 • Oplossingsgericht werken
 • Gezinsproblemen – in samenwerking met de collega’s van Groei door Ervaring

Achtergrond:

 • Diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met o.a. leer-, gedrag- en ontwikkelingsstoornissen
 • Groepsbehandeling van kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis
 • Begeleiden van leerlingen met gedragsproblemen op het speciaal basisonderwijs

Opleiding:

 • Master Orthopedagogiek, Universiteit Utrecht
 • Basisaantekening diagnostiek (BAPD)
 • Bachelor Pedagogiek, Hogeschool Rotterdam
 • Bijscholing binnen vakgebied: sensorische integratie, Applied Behavior Analysis
Portret van Esther Mantel-Noordzij