Cor

Cor Haaften

Cor is medische maatschappelijk werker. Tijdens zijn studie heeft hij stages gelopen in een algemeen ziekenhuis en een maatschappelijke organisatie dat zich inzet voor mensen met een verstandelijke beperking. Als medisch maatschappelijk werker begeleidt en behandelt Cor de patiënt en/of zijn omgeving bij psychosociale- en emotionele problemen. Cor heeft ook ruime ervaring als verpleegkundige op de intensive care waarin veel crisissituaties plaatsvinden.

Verder heeft hij veel ervaring met ervaringsgerichte therapie aan de seksueel misbruikte medemens. Deze therapie is gericht op teruggaan naar het moment waarop het misbruik plaats vond. Dat is belangrijk  voor de weg naar herstel. Voor de verwerking maakt hij gebruik van psychodrama.

Cor werkt vanuit een christelijke levensvisie.

Kwalificaties:

 • Aangesloten bij BPSW (Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk)
 • Ingeschreven bij het Registerplein

Doelgroepen:

 • Volwassenen
 • Jongeren
 • Licht verstandelijke beperking
 • Chronisch zieken
 • Familierelaties

Speciale aandachtsgebieden:

 • Ontwikkelings- en gedragsproblemen
 • Identiteitsontwikkeling
 • Problemen gerelateerd aan een verstandelijke beperking
 • Relatie- en gezinsproblemen en familieproblematiek
 • Ervaringsgerichte therapie
 • Verwerking na seksueel misbruik
 • Verslavingen, m.n. seks en porno
 • Dader seksueel misbruik
 • Identiteitsproblematiek

Achtergrond:

 • Verpleegkundige op intensive care
 • Maatschappelijk werker
 • Hulp aan mannen en vrouwen die seksueel misbruikt zijn
 • Praktijk Van Haaften ‘metcompassie’
 • Psychodrama
 • Ambulant begeleider: Jeugd/Gezin met ontwikkelings- en gedragsproblemen

Opleiding

 • HBO Social Work Minor Relatie en gezin
 • Afstudeer onderzoek: Relationele problemen door significant intelligentieverschil?
 • Traumaseksuologie
 • Psychodrama basis
 • Motiverende gespreksvoering
 • Verpleegkunde A
 • Verpleegkunde Intensive care