Over Groei door Ervaring

Ons team is het beste te beschrijven als een hecht team dat werkt vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij zijn betrokken, gedreven en gespecialiseerd op het vlak van integratieve zorg voor kinderen, jongeren en ouder-partnerschap.

Wij zoeken samen met ouders/verzorgers, school en omgeving naar mogelijkheden om de afspraken in te plannen.

Portret van Esther Mantel-Noordzij

Esther

Esther heeft als orthopedagoog ervaring in de diagnostiek en behandeling van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen. Ze werkt vanuit een positieve en oplossingsgerichte visie. Esther sluit aan bij het kind en het gezin door middel van een open houding en haar enthousiasme. Ze speelt in op ieders krachten en kwaliteiten om vanuit daar mooie stappen te maken.

Meer over Esther >

Portret van Evelijn

Evelijn

Evelijn werkt als sociaal werker bij Groei door Ervaring. Vanuit haar opleiding en interesse heeft ze ervaring met kinderen van verschillende achtergronden. Hierdoor maakt Evelijn snel contact met kinderen.

Meer over Evelijn >

Portret van Janine

Janine

Janine is in opleiding tot Social Worker en werkt graag met haar frisse blik bij Groei door Ervaring. Ze werkt op een positieve manier en ziet de ander staan.

Meer over Janine >

Portret van Jeannette Blom

Jeanette

Jeannette heeft meer dan 40 jaar ervaring in de gezondheidszorg. Gestart in 1975 in de algemene gezondheidszorg en via verschillende werkplekken in 1998 gaan werken in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (SGGZ). zij heeft zowel klinisch als ambulant veel ervaring met vrijwel alle doelgroepen binnen de SGGZ.

Meer over Jeannette >

Portret van Karien Snijder

Karien

Karien heeft ruime ervaring in het onderwijs en binnen de GGZ als begeleider, behandelaar, creatief therapeut en relatie-, gezins- en systeemtherapeut. Met name de kracht van ‘ervaren’ en werken vanuit kind- en systeemfactoren, oftewel focus op het gezin, staat centraal. Enthousiast, met humor en met liefde voor mensen en hun verhalen gaat ze op zoek naar verbinding, perspectief en hoop. In haar werk als hulpverlener is ze ervan overtuigd dat opgedane ervaringen de beste leermeesters zijn. Vanuit eigen ervaring is Karien bekend met hoogbegaafdheid. Ze denkt graag met je mee als je op dit gebied vragen hebt. Karien werkt vanuit een christelijke levensvisie.

Meer over Karien >

Portret van Kayleigh Ultee

Kayleigh

Kayleigh heeft ervaring in het behandelen en begeleiden van kinderen en jongeren met gedragsproblemen. Haar expertise ligt in het krijgen van een vertrouwensband en daarmee de opening tot hulpverlening te krijgen. Aan de hand van cognitieve gedragstherapie worden de gedragsproblemen in kaart gebracht en tot positieve gedragingen veranderd.

Meer over kayleigh >

Portret van Lies de Boon

Lies

Lies is sinds april 2021 werkzaam bij Groei door Ervaring als manager Backoffice. Zij is een aantal jaren werkzaam geweest binnen klantcontact en streeft ernaar om iedereen netjes en correct te woord te staan. Daarnaast draagt zij zorg voor de administratieve processen op de achtergrond.

Meer over Lies >

Portret van Liesbeth Greiving

Liesbeth Greiving

Liesbeth heeft ervaring in de handelingsgerichte diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met leer-, ontwikkelings- en gedragsproblemen. Ze werkt graag oplossingsgericht, door o.a. in te zetten op de sterke kanten van het kind en/of het gezin. Daarnaast heeft ze een ontspannen, open houding en gevoel voor humor, waardoor ze vaak een goede aansluiting weet te vinden bij het kind of de jongere. Liesbeth werkt op de praktijk in Reeuwijk en op locatie, bijvoorbeeld bij het gezin thuis en op school.

Meer over Liesbeth >

Portret van Liesbeth Koolmees

Liesbeth Koolmees

Toen Liesbeth in juli 2013 afstudeerde als psycholoog aan de Univer­siteit Utrecht kwam er voor haar een droom uit. Na een aantal jaar eerder voor een andere opleiding stage te hebben gelopen bij een ggz instelling wist ze heel zeker wat ze wilde: Psycholoog worden om kinderen en jongeren die in de knel zitten te helpen.

Meer over Liesbeth >

Portret van Nadine Huisman

Nadine

Nadine werkt als orthopedagoog bij Groei door Ervaring en biedt handelingsgerichte diagnostiek en behandeling. Naast haar werk als orthopedagoog, geeft ze les in het basisonderwijs.

Meer over Nadine >

Portret van Nelleke de Vries

Nelleke

Nelleke heeft ervaring in diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met leer-, ontwikkelings- en gedragsproblemen. Nelleke
probeert goed aan te sluiten bij het kind/de jongere en/of de ouder, ze heeft daarbij oog voor ieder persoonlijk. Ze werkt gestructureerd en is
creatief. Haar manier van werken is oplossingsgericht, onder andere door in te zetten op de sterke kanten van het kind en/of het gezin.
Nelleke werkt op de praktijk in Reeuwijk en op locatie, bijvoorbeeld op school. Ze werkt vanuit een christelijke levensvisie.

Meer over Nelleke >

Portret van Suzanne

Suzanne

Suzanne is een veelzijdige orthopedagoog met brede ervaring in de jeugdzorg, zowel in het vrijwillig als het gedwongen kader. Ze kijkt altijd naar de context van klachten en problemen en heeft daarmee een systemische blik. In het werken met kinderen, jongeren en gezinnen heeft Suzanne een oplossingsgerichte aanpak waarbij de focus op de kracht van haar cliënten ligt. Ze wil haar cliënten uitdagen om zelf een stapje dichter bij de oplossing van hun probleem te komen.

Meer over Suzanne >