Over Groei door Ervaring

Ons team is het beste te beschrijven als een hecht team dat werkt vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij zijn betrokken, gedreven en gespecialiseerd op het vlak van integratieve zorg voor kinderen, jongeren en ouder-partnerschap.

Wij zoeken samen met ouders/verzorgers, school en omgeving naar mogelijkheden om de afspraken in te plannen.

Karien Snijder

Karien heeft ruime ervaring in het onderwijs en binnen de GGZ als begeleider, behandelaar, creatief therapeut en relatie-, gezins- en systeemtherapeut. Met name de kracht van ‘ervaren’ en werken vanuit kind- en systeemfactoren, oftewel focus op het gezin, staat centraal. Enthousiast, met humor en met liefde voor mensen en hun verhalen gaat ze op zoek naar verbinding, perspectief en hoop. In haar werk als hulpverlener is ze ervan overtuigd dat opgedane ervaringen de beste leermeesters zijn. Vanuit eigen ervaring is Karien bekend met hoogbegaafdheid. Ze denkt graag met je mee als je op dit gebied vragen hebt. Karien werkt vanuit een christelijke levensvisie.

Meer over Karien >

Jacomine den Boer

Jacomine heeft ervaring in het begeleiden van kinderen in de basisschoolleeftijd met leerproblemen en specifiek dyslexie. De manier van werken is gericht op angsten overwinnen door stappen te maken die bij hen passen. Jacomine is geïnteresseerd in mensen en hun ervaringen. Ze werkt vanuit een rustige en belangstellende houding. Ze werkt op de praktijk in Reeuwijk en op locatie. Jacomine werkt vanuit een christelijke levensvisie.

Meer over Jacomine >

Nienke Voorsluys

Nienke heeft ervaring in de handelingsgerichte diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met ontwikkelings- en gedragsproblemen. Haar manier van werken kenmerkt zich door aansluiting bij de ontwikkeling van de jeugdige en gebruik maken van hun krachten. Ze werkt gestructureerd, met aandacht voor ervaringen, en humor. Nienke werkt op de praktijk in Reeuwijk en op locatie, bijvoorbeeld op school. Ze werkt vanuit een christelijke levensvisie.

Meer over Nienke >

Meredith Bien

Meredith heeft ruime ervaring binnen het sociaal domein (onderwijs en (jeugd)GGZ) als behandelaar, psychodiagnosticus, ambulant begeleider en coach/trainer. Werken vanuit het hart en de focus op de kracht van de minderjarigen en hun opvoeders staan centraal.

Haar creativiteit, spontaniteit, betrokkenheid en focus op diversiteit, zorgen ervoor dat er maatwerk geleverd wordt. Meredith werkt graag op een voor de hulpvrager gepaste locatie, wat het contact laagdrempeliger maakt. Ze werkt vanuit een christelijke levensvisie.

Meer over Meredith >

Wim van Dijk

Wim heeft ruime ervaring als ervaringsgericht therapeut, gestalttherapeut, lichaamstherapeut en relatietherapeut. Daarnaast heeft hij ervaring als begeleider binnen de GGZ.

In de therapie staat het heden (Gestalt) en relaties centraal. Wat ervaar je nu en wat staat je nu in de weg om te leven, te ervaren, te zijn wie je bent. Dit, in relatie tot jezelf en je omgeving.

Bij Wim ga je zelf ontdekken wie je bent en ontdek je ook blokkades bij jezelf. Wim nodigt je uit om grenzen aan te geven of te verleggen, blokkades te passeren. Hij werkt vanuit een Christelijke levensvisie.

Meer over Wim >

Cor Haaften

Cor is medische maatschappelijk werker. Tijdens zijn studie heeft hij stages gelopen in een algemeen ziekenhuis en een maatschappelijke organisatie dat zich inzet voor mensen met een verstandelijke beperking. Als medisch maatschappelijk werker begeleidt en behandelt Cor de patiënt en/of zijn omgeving bij psychosociale en emotionele problemen, die samenhangen met de ziekte en de medische behandeling en alle daaruit voortvloeiende veranderingen.

Cor heeft ruime ervaring als verpleegkundige op de intensive care waarin veel crisissituaties plaatsvinden.

Meer over Cor >

Paula Rompes

Paula heeft ervaring in de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met verschillende problemen, zoals ontwikkelingsstoornissen, gedragsproblemen en stemmingsproblemen. Ze werkt graag oplossingsgericht en kijkt samen met het gezin naar wat er nodig is voor herstel en ontwikkeling. Dit doet ze vanuit een rustige en ontspannen houding waarbij ze graag aansluit bij de belevingswereld van het kind/jongere. Paula werkt op de praktijk in Reeuwijk en ook bij het gezin thuis en op school.

Meer over Paula >

Sabine Degenkamp

Sabine heeft ervaring met begeleiding en behandeling van (jong)volwassenen binnen de GGZ en ambulante hulpverlening. Ze werkt analytisch en oplossingsgericht en haar benadering is open en warm. Ze sluit zich graag aan bij de wensen en belevingswereld van de hulpvrager maar vindt het ook belangrijk om soms een spiegel voor te houden en samen te werken aan het krijgen van nieuwe (denk)patronen. Ze werkt vanuit een liefdevolle relatie waarin wederzijds respect en eerlijkheid voorop staan.

Meer over Sabine >

Liesbeth Greiving

Liesbeth heeft ervaring in de handelingsgerichte diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met leer-, ontwikkelings- en gedragsproblemen. Ze werkt graag oplossingsgericht, door o.a. in te zetten op de sterke kanten van het kind en/of het gezin. Daarnaast heeft ze een ontspannen, open houding en gevoel voor humor, waardoor ze vaak een goede aansluiting weet te vinden bij het kind of de jongere. Liesbeth werkt op de praktijk in Reeuwijk en op locatie, bijvoorbeeld bij het gezin thuis en op school.

Meer over Liesbeth >

Kayleigh Ultee

Kayleigh heeft ervaring in het behandelen en begeleiden van kinderen en
jongeren met gedragsproblemen. Haar expertise ligt in het krijgen van
een vertrouwensband en daarmee de opening tot hulpverlening te krijgen.
Aan de hand van cognitieve gedragstherapie worden de gedragsproblemen in
kaart gebracht en tot positieve gedragingen veranderd.

Meer over kayleigh >