Over Groei door Ervaring

Ons team is het beste te beschrijven als een hecht team dat werkt vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij zijn betrokken, gedreven en gespecialiseerd op het vlak van integratieve zorg voor kinderen, jongeren en ouder-partnerschap.

Wij zoeken samen met ouders/verzorgers, school en omgeving naar mogelijkheden om de afspraken in te plannen.

Karien Snijder

Karien heeft ruime ervaring in het onderwijs en binnen de GGZ als begeleider, behandelaar, creatief therapeut en relatie-, gezins- en systeemtherapeut. Met name de kracht van ‘ervaren’ en werken vanuit kind- en systeemfactoren, oftewel focus op het gezin, staat centraal. Enthousiast, met humor en met liefde voor mensen en hun verhalen gaat ze op zoek naar verbinding, perspectief en hoop. In haar werk als hulpverlener is ze ervan overtuigd dat opgedane ervaringen de beste leermeesters zijn. Vanuit eigen ervaring is Karien bekend met hoogbegaafdheid. Ze denkt graag met je mee als je op dit gebied vragen hebt. Karien werkt vanuit een christelijke levensvisie.

Meer over Karien >

Laura Rep

Laura heeft ervaring in het onderwijs en binnen de GGZ als psycholoog NIP en als EMDR-therapeut. Ze hanteert een vriendelijke en open benadering. Écht contact maken en een gezonde nabijheid creëren vindt zij het fundament van de behandeling. Daarbij houdt zij rekening met jouw persoonlijke tempo. Laura werkt vanuit het hart en legt de focus binnen de behandeling op de kracht van de jongere(n) en hun opvoeder(s). Laura werkt op de praktijk in Reeuwijk en op locatie, bijvoorbeeld bij het gezin thuis en op school.

Meer over Laura >

Nienke Voorsluys

Nienke heeft ervaring in de handelingsgerichte diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met ontwikkelings- en gedragsproblemen. Haar manier van werken kenmerkt zich door aansluiting bij de ontwikkeling van de jeugdige en gebruik maken van hun krachten. Ze werkt gestructureerd, met aandacht voor ervaringen, en humor. Nienke werkt op de praktijk in Reeuwijk en op locatie, bijvoorbeeld op school. Ze werkt vanuit een christelijke levensvisie.

Meer over Nienke >

Meredith Bien

Meredith heeft ruime ervaring binnen het sociaal domein (onderwijs en (jeugd)GGZ) als behandelaar, psychodiagnosticus, ambulant begeleider en coach/trainer. Werken vanuit het hart en de focus op de kracht van de minderjarigen en hun opvoeders staan centraal.

Haar creativiteit, spontaniteit, betrokkenheid en focus op diversiteit, zorgen ervoor dat er maatwerk geleverd wordt. Meredith werkt graag op een voor de hulpvrager gepaste locatie, wat het contact laagdrempeliger maakt. Ze werkt vanuit een christelijke levensvisie.

Meer over Meredith >

Cor Haaften

Cor is medische maatschappelijk werker. Tijdens zijn studie heeft hij stages gelopen in een algemeen ziekenhuis en een maatschappelijke organisatie dat zich inzet voor mensen met een verstandelijke beperking. Als medisch maatschappelijk werker begeleidt en behandelt Cor de patiënt en/of zijn omgeving bij psychosociale en emotionele problemen, die samenhangen met de ziekte en de medische behandeling en alle daaruit voortvloeiende veranderingen.

Cor heeft ruime ervaring als verpleegkundige op de intensive care waarin veel crisissituaties plaatsvinden.

Meer over Cor >

Liesbeth Greiving

Liesbeth heeft ervaring in de handelingsgerichte diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met leer-, ontwikkelings- en gedragsproblemen. Ze werkt graag oplossingsgericht, door o.a. in te zetten op de sterke kanten van het kind en/of het gezin. Daarnaast heeft ze een ontspannen, open houding en gevoel voor humor, waardoor ze vaak een goede aansluiting weet te vinden bij het kind of de jongere. Liesbeth werkt op de praktijk in Reeuwijk en op locatie, bijvoorbeeld bij het gezin thuis en op school.

Meer over Liesbeth >

Kayleigh Ultee

Kayleigh heeft ervaring in het behandelen en begeleiden van kinderen en
jongeren met gedragsproblemen. Haar expertise ligt in het krijgen van
een vertrouwensband en daarmee de opening tot hulpverlening te krijgen.
Aan de hand van cognitieve gedragstherapie worden de gedragsproblemen in
kaart gebracht en tot positieve gedragingen veranderd.

Meer over kayleigh >

Liesbeth Koolmees

Toen Liesbeth in juli 2013 afstudeerde als psycholoog aan de Univer­siteit Utrecht kwam er voor haar een droom uit. Na een aantal jaar eerder voor een andere opleiding stage te hebben gelopen bij een ggz instelling wist ze heel zeker wat ze wilde: Psycholoog worden om kinderen en jongeren die in de knel zitten te helpen.

Meer over Liesbeth >

Jeanette

Jeannette heeft meer dan 40 jaar ervaring in de gezondheidszorg. Gestart in 1975 in de algemene gezondheidszorg en via verschillende werkplekken in 1998 gaan werken in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (SGGZ). zij heeft zowel klinisch als ambulant veel ervaring met vrijwel alle doelgroepen binnen de SGGZ.

Meer over Jeannette >

Nathalie van Beek

Nathalie heeft ervaring in de handelingsgerichte diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met leer-, ontwikkelings- en gedragsproblemen. Haar manier van werken kenmerkt zich door een positieve en oplossingsgerichte aanpak, waarbij o.a. de sterke kanten van het kind en zijn/haar gezin kunnen worden ingezet.

Meer over Nathalie >

Nelleke de Vries-Neven

Nelleke heeft ervaring in diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met leer-, ontwikkelings- en gedragsproblemen. Nelleke
probeert goed aan te sluiten bij het kind/de jongere en/of de ouder, ze heeft daarbij oog voor ieder persoonlijk. Ze werkt gestructureerd en is
creatief. Haar manier van werken is oplossingsgericht, onder andere door in te zetten op de sterke kanten van het kind en/of het gezin.
Nelleke werkt op de praktijk in Reeuwijk en op locatie, bijvoorbeeld op school. Ze werkt vanuit een christelijke levensvisie.

Meer over Nelleke >

Lies de Boon

Lies is sinds april 2021 werkzaam bij Groei door Ervaring als manager Backoffice. Zij is een aantal jaren werkzaam geweest binnen klantcontact en streeft ernaar om iedereen netjes en correct te woord te staan. Daarnaast draagt zij zorg voor de administratieve processen op de achtergrond.

Meer over Lies >

Krista

Krista werkt als orthopedagoog en heeft veel ervaring in het bieden van ouder- en gezinsbegeleiding. Ook doet Krista handelingsgerichte diagnostiek en behandeling van (jonge) kinderen en jongeren. Ze sluit graag aan bij een kind, jongere of gezin en werkt het liefst vanuit de krachten en wat er al goed gaat. Ze heeft een open houding werkt vanuit haar hart. Krista werkt op de praktijk in Reeuwijk, of bij de hulpvrager thuis of op school. Ze werkt vanuit een christelijke levensvisie.

Meer over Krista >