Onderzoek bij Groei door ervaring

Ervaar je bijvoorbeeld leerproblemen, zit je niet lekker in je vel of vind je geen aansluiting bij leeftijdsgenoten, dan kunnen we samen met jou onderzoeken waar dit aan ligt. Wij maken o.a. gebruik van (handelingsgericht) diagnostisch onderzoek, EMDR , sociaal- emotioneel onderzoek en/of cognitieve gedragstherapie.

Groei door Ervaring maakt gebruik van de WISC-V voor het vaststellen van de intelligentie van kinderen en jongeren tussen de 6 en 16 jaar. Deze veel gebruikte test is zeer betrouwbaar en valide. Voor kinderen jonger dan 6 of ouder dan 16 jaar kunnen wij ook intelligentietesten afnemen. In het eerste geval kan de WPPSI afgenomen worden en in het tweede geval de WAIS-V. In bijzondere situaties (bijv. bij een taalbarrière) kunnen ook non-verbale testen, zoals de SON-R, afgenomen worden.

Alle genoemde diensten worden aangeboden in onze praktijk in Reeuwijk of op verzoek op locatie (school, thuis etc.).

Naast intelligentieonderzoek kan onderzoek van andere aspecten van groot belang zijn. Afhankelijk van jouw leeftijd en de specifieke zorgvraag zijn er diverse mogelijkheden, zoals onderzoek van: persoonlijkheid, gedrag, motivatie, creativiteit, concentratie en neuropsychologisch functioneren. Deze testen of observaties leiden tot een meer samenhangend beeld van jouw functioneren. Deze informatie wordt door middel van psychologische testen, via observatie(s) of via vragenlijsten verzameld.

De rol van school

Groei door Ervaring ziet dat onderwijs mede bepalend is voor de toekomst van elk kind. Maar bij complexe problematiek is vaak sprake van leerproblemen of leerstoornissen en gedragsproblematiek. Binnen de behandeling heeft de school daarom een belangrijke plek. De school wordt ook betrokken bij de behandeling en onderzoek. Zo nodig gaan we naar de school om de situatie te observeren. Als kinderen niet meer naar school gaan of het daar moeilijk mee hebben, dan zetten we specifieke behandeling in. Aan de hand van onze diagnostiek en behandeling bepalen we de bouwstenen, waar nodig voor het hele gezin.

Behandelingen zetten we zo snel en kort als mogelijk in. We zorgen voor een effectieve inzet van beschikbare middelen en zorg, met zo min mogelijk organisatorische kosten.

Optimale zorg

We streven naar verbetering van functioneren en kwaliteit van leven van zoveel mogelijk kinderen en hun gezinnen. Wij bieden optimale zorg aan gezinnen met kinderen die door psychische klachten disfunctioneren. Kinderen bij wie het thuis, met vrienden, op school, met hobby’s, niet meer lukt om voldoende mee te doen aan het dagelijks leven. Dagbehandeling BOUNZ is daar voor kinderen, jongeren en ouders/ opvoeders.