Directieve therapie: doelgerichte behandelmethode op maat

Bij directieve therapie ligt de focus op ‘actie’ en het werken aan concrete doelen, afgestemd op jouw hulpvraag. Bij het verwezenlijken van die doelen hebben wij een sterk sturende rol. Je krijgt opdrachten mee naar huis. De kans op het slagen in deze opdrachten, en het gevoel van succes dat daaruit volgt, is groot. Op deze manier boek je zichtbare vooruitgang en werk je stap voor stap toe naar je doel.

Directieve therapie wordt ingezet bij veel verschillende soorten klachten, zoals fobie, depressie, relatieproblemen, persoonlijkheidsstoornissen, angsten en dwangstoornissen. Ook bij psychosomatische klachten (de lichamelijke uiting van psychische problemen) kan directieve therapie helpen. Geschikt voor kinderen, volwassenen, relaties en gezinnen.