Coronabeleid Groei door Ervaring

De maatregelen rondom het Coronavirus veranderen geregeld. De veranderingen en actuele maatregelen kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl).

Hieronder lichten wij de maatregelen toe die op onze organisatie op dit moment het meest van toepassing zijn:

  • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel met de huisarts als de klachten verergeren.
  • Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.

Wij verzoeken u deze maatregelen op te volgen. U kunt van onze medewerkers ook verwachten dat zij deze maatregelen zoveel mogelijk in acht nemen.

Passende wijze

Gedurende deze periode wil Groei door Ervaring op een passende wijze blijven behandelen. Wij zullen onderstaande werkwijze inzetten.

Mondkapje

Het mondkapje is niet meer verplicht voor kinderen vanaf 13 en volwassenen op alle plekken binnen waar meerdere mensen tegelijk kunnen komen. Wil je liever je mondkapje ophouden, dan mag dat uiteraard.

Volwassenen

Behandelafspraken worden zo veel mogelijk passend bij de situatie nagekomen. In de thuissituatie, of door middel van (video) bellen. Daar maakt u afspraken over met uw behandelaar.

Kinderen

  • Kinderen t/m 12 jaar kunnen behandeling op de praktijk volgen, mits:
  • Zij of iemand uit het gezin geen gezondheidsklachten hebben;
  • Ouders via beeldbellen kunnen participeren, dus geen ouders op de praktijk;
  • Beeldbellen niet wenselijk/haalbaar is.

Wat als u zelf (milde) klachten heeft?

Als u in staat bent om de behandeling te volgen, dan zullen wij uw afspraak – met uw instemming – door laten gaan door middel van videobellen of een telefonisch consult. De behandelaar belt u dan op het moment dat de afspraak begint. Er zal gebruik gemaakt worden van digitale opdrachten, die gemaakt en teruggestuurd kunnen worden.

Is een van uw huisgenoten ziek, maar heeft u een negatieve uitslag, meer dan één week de boosterprik of zelf maximaal 8 weken geleden corona gehad, dan bent u ook welkom op de praktijk.

Als u echt ziek bent, vragen wij u de afspraak tijdig af te zeggen.

Wat als uw behandelaar (milde) klachten heeft?

Als de behandelaar wel kan werken, dan zullen wij uw afspraak – met uw instemming – door laten gaan door middel van videobellen of een telefonisch consult. De behandelaar belt u dan op het moment dat de afspraak begint. Er zal gebruik gemaakt worden van digitale opdrachten, die gemaakt en teruggestuurd kunnen worden.

Als uw behandelaar ziek is, zullen wij uw afspraak afzeggen.

Veilig bellen

Gewoon bellen via de telefoon is prima. Bellen via internet, bijvoorbeeld met Google DUO, Whatsapp of Skype kan wel voor een keer. Maar wanneer u vaak belt met uw behandelaar, is een veilige verbinding nodig. Dan is gewoon bellenof videobellen de beste optie.

Veilig videobellen

We kiezen voor een veilige manier wanneer u vaker met ons contact heeft door middel van videobellen: KPN Zorgmessenger. U kunt deze gebruiken via uw PC, uw Apple Mac, uw tablet of uw smartphone.

Download KPN Zorgmessenger als app:

Voor iPhone / iPad
Voor Android
Voor Windows computers
Voor Apple Mac

Of via uw webbrowser

U ontvangt een email met een link van uw behandelaar. Als u daar op klikt en u aanmeldt in KPN Zorgmessenger komt u in het overzicht van uw behandelaar te staan. Uw behandelaar klikt op uitnodigen voor een beveiligd gesprek, wanneer uw afspraak begint. De app van KPN geeft dan een geluid (inkomend bericht). Wanneer u die accepteert, komt een veilige videoverbinding tot stand.

De rest spreekt voor zich. Het kan zijn dat er een pop-up op uw scherm komt waarin gevraagd wordt te accepteren dat uw camera en microfoon gebruikt worden.

Het is wat onwennig misschien, maar we hebben inmiddels positieve ervaringen met deze vorm van communicatie. Desgewenst richt u uw telefoon niet op uzelf. Dan bent u niet in beeld, en kost het geen belkosten. Tip: verbind uw telefoon, tablet, of laptop met de oplader, dan valt deze niet onverwacht uit.

We vinden het belangrijk goede zorg te blijven geven, dat kan prima op deze manieren. Zeg uw (videobel)afspraken niet af, tenzij u ziek bent. Vanzelfsprekend kan uw behandelaar u telefonisch verdere uitleg geven.

BOUNZ

Aanstaande woensdag komt er voor BOUNZ een online bijeenkomst. Nadere informatie ontvangt u uiterlijk dinsdagavond.

Extra ondersteuning

De situatie rondom het coronavirus heeft niemand eerder meegemaakt. Het kan dan ook zorgen voor veel onzekerheid en spanning bij kinderen, jongeren en gezinnen.

Daarom willen we alle cliënten en hun gezinsleden ondersteunen bij het hanteren van spanningen die kunnen ontstaan. Naast de gewone behandeldoelen, zal de behandeling zich daarom richten op ondersteuning in de vorm van extra contact door middel van beeldbellen, telefonie, mailen en/of digitale opdrachten.