NVR Non-Violent Resistance
(oftewel: waakzame zorg)

NVR  is gebaseerd op geweldloze methoden zoals die eerder door Gandhi, Martin Luther King jr. en John Lennon werden gehanteerd. Ouders en behandelaars kunnen NVR inzetten als het gezag onder spanning staat en ze zich niet in staat voelen de negatieve spiraal met hun kind te doorbreken. Met NVR ondersteunen wij ouders om duidelijk stelling te nemen tegen onacceptabel gedrag en om grenzen aan te geven. Via concrete en praktische interventies werken jullie zo aan een nieuwe vorm van gezag. Enkele principes van NVR:

  • Controle hebben over de ander is een illusie
  • Ondanks dat NVR geweldloos is, neem je een stelling en onderga je de situatie niet lijdzaam
  • Betrokken partijen staan open voor samenwerking
  • Betrokken partijen hebben respect voor elkaar
  • Verbaal overreden is geen NVR

Wij bieden vanuit deze methode handvatten om de regie te (her)pakken en vast te houden bij kinderen en jongeren die onacceptabel, gewelddadig of zelfdestructief gedrag vertonen. De methode is gericht op het herstel van de onderlinge relaties en het creëren van een klimaat waarin herstel in de meeste brede zin van het woord weer mogelijk is.

Karien heeft ons dit voorjaar in een paar avonden als gezin weer ‘op de rails’ gezet. We hebben de training gevolgd, omdat we de grip op het gedrag van onze jongste zoon (11) kwijt waren. Op aanmoediging van Karien hebben we een groep mensen om ons heen verzameld, het ‘support team’. Met heldere inzichten, goede (confronterende) feedback en doormiddel van korte rollenspellen kwamen we tot inzicht en herstel van ons ouderschap! Geen uren praten en terugkijken, maar kijken naar gedrag, samenhang en oplossingen. Elke avond gingen we met nieuwe inzichten naar huis en met stof om over na te denken!