Bounz groepsbehandeling

BOUNZ groepsbehandeling

Wat is BOUNZ?

Groei door Ervaring biedt groepstherapie voor kinderen: BOUNZ. Deze groepstherapie is gericht op herstel, groei en verbinding. Je ontmoet andere kinderen die ook in herstel zijn en je oefent in een veilige leeromgeving.

Doelgroep

  • Kinderen tussen de 6-12 jaar
  • Kinderen met hoogbegaafde problematiek, moeite hebben met aansluiten bij leeftijdsgenoten, kinderen die thuiszitten, die snel boos worden, een laag zelfbeeld hebben, angsten en piekermomenten ervaren, gescheiden ouders hebben en/of waarbij er thuis ruzies of lastige situaties zijn.

Locaties

  • Reeuwijk, Pasteurstraat 6, 2811 DX.
  • Woerden, Beneluxlaan 3, 3446 BK.

Hoe vaak?

BOUNZ is een keer in de twee weken op woensdagmiddag. In totaal zijn dit 10 bijeenkomsten. Elke 4de bijeenkomst is een instroommoment voor nieuwe kinderen.

Inhoud groepsbehandeling

In de groep gaan we door middel van spel en creativiteit aan de slag. Elke bijeenkomst heeft een ander thema. Zo werken we bijvoorbeeld aan emotieregulatie, zelfbeeld, grenzen aangeven en samenwerken. Ook is er ruimte voor gesprek en praten we met elkaar over deze thema’s. De behandeling is gericht op het aanleren van vaardigheden, het omgaan met (trauma) verwerking, het bewerkstelling van gedragsveranderingen en het delen van ervaringen. Met elkaar wordt er gewerkt aan groei en is er verbinding met anderen die ook in herstel zijn.Voor de volgende bijeenkomst wordt altijd een huiswerkopdracht meegegeven. De bedoeling is dat deze samen met ouders (systeem) wordt gemaakt en de volgende bijeenkomst wordt besproken.

Voordelen van groepstherapie

Kinderen zitten in meerdere systemen, zoals de klas op school en het gezin thuis.
Groei door Ervaring is voor ervaringsgericht leren, leren in de praktijk. Door kinderen in een groep te plaatsen kunnen ze in de praktijk leren. Zo is de groep ook een mooie weerspiegeling van hoe het kind zich in de andere systemen, thuis en op school, gedraagt en kan hij vaardigheden leren die hij ook op deze plekken weer in kan zetten. Tevens is de groep een mooie plek om te observeren hoe kinderen omgaan met interacties en opdrachten.

Combinatie met individuele behandeling

De kinderen worden naast de groepsbehandeling ook individueel behandeld. In de groepsbehandeling kan dat wat in de individuele behandeling is geleerd, worden toegepast.

Resultaat

In veel gevallen wordt door deze werkwijze herstel gerealiseerd en wordt verergering van de gedragsproblematiek voorkomen. In veel situaties wordt een blijvende verbetering gerealiseerd. Hierdoor wordt terugval voorkomen.

Ondersteuning

Bij de groepsbehandeling is er sprake van begeleiding door een HBO-er NVRG en een Gedragswetenschapper.