Bounz groepsbehandeling

BOUNZ groepsbehandeling

Wat is BOUNZ?

Groei door Ervaring biedt groepstherapie voor kinderen: BOUNZ. Deze groepstherapie is gericht op herstel, groei en verbinding. Je ontmoet andere kinderen die ook in herstel zijn en je oefent in een veilige leeromgeving.

Doelgroep

 • Kinderen tussen de 6-12 jaar
 • Voor kinderen die:
  • Een diagnose hebben zoals ADHD of autisme
  • Laag zelfbeeld hebben, angstig of somber zijn
  • Onvoldoende aansluiting hebben met leeftijdsgenoten/ achterstand in sociale vaardigheden
  • Gescheiden ouders hebben
  • Waarbij er thuis lastige situaties zijn of vaak ruzie
  • Hoogbegaafd zijn en hierdoor sociaal-emotioneel vast lopen
  • Gedragsproblemen hebben
 • Soms ook in combinatie met:
  • Eén van de ouders hebben (psychische) problemen waardoor zij minder beschikbaar kunnen zijn voor het kind
  • Vechtscheiding of kinderen die hier de gevolgen nog van merken
  • Kinderen die in het verleden nare gebeurtenissen hebben meegemaakt thuis of elders (trauma)

Locaties

 • Reeuwijk, Pasteurstraat 6, 2811 DX.
 • Woerden, Beneluxlaan 3, 3446 BK.

Hoe vaak?

BOUNZ is een keer in de twee weken op woensdagmiddag. In totaal zijn dit 10 bijeenkomsten. Elke 4de bijeenkomst is een instroommoment voor nieuwe kinderen.

Inhoud groepsbehandeling

In de groep gaan we door middel van spel en creativiteit aan de slag. Elke bijeenkomst heeft een ander thema. Zo werken we bijvoorbeeld aan emotieregulatie, zelfbeeld, grenzen aangeven en samenwerken. Ook is er ruimte voor gesprek en praten we met elkaar over deze thema’s. De behandeling is gericht op het aanleren van sociale-emotionele vaardigheden, het omgaan met (trauma) verwerking, het bewerkstelligen van gedragsveranderingen en het delen van ervaringen. Met elkaar wordt er gewerkt aan groei en is er verbinding met anderen die ook in herstel zijn.Voor de volgende bijeenkomst wordt altijd een huiswerkopdracht meegegeven. De bedoeling is dat deze samen met ouders/verzorgers (systeem) wordt gemaakt en de volgende bijeenkomst weer in de groep wordt besproken.

Voordelen van groepstherapie

Kinderen zitten in meerdere systemen, zoals de klas op school en het gezin thuis.
Groei door Ervaring is voor ervaringsgericht leren, dat is leren in de praktijk. Door kinderen in een groep te plaatsen kunnen ze in de praktijk leren. Zo is de groep ook een mooie weerspiegeling van hoe het kind zich in de andere systemen, thuis en op school gedraagt en kan hij vaardigheden leren die hij ook op deze plekken weer in kan zetten. Juist ook als er uitdagingen zijn voor het kind in deze systemen wordt het kind weerbaarder en zelfredzamer gemaakt door te oefenen hiermee in de groep. Tevens is de groep een mooie plek om te observeren hoe kinderen omgaan met interacties en opdrachten. Deze observaties kunnen dan weer goed gebruikt worden in het individuele behandeltraject en in de ouderbegeleiding/systeemtherapie.

Combinatie met individuele behandeling

De kinderen worden naast de groepsbehandeling ook individueel behandeld. In de groepsbehandeling kan dat wat in de individuele behandeling is geleerd worden toegepast en geoefend waardoor het kind zich deze vaardigheden meer eigen maakt.

Resultaat

In veel gevallen wordt door deze werkwijze herstel gerealiseerd en wordt verergering van de (gedrags)problematiek voorkomen. In veel situaties wordt een blijvende verbetering gerealiseerd. Hierdoor wordt tevens ook terugval voorkomen.

Ondersteuning

Bij de groepsbehandeling is er sprake van begeleiding door een HBO-er/Systeemtherapeut nVRG/SKJ en een Gedragswetenschapper SKJ.