tarieven en vergoedingen 2017-11-27T10:00:59+00:00

Tarieven en vergoedingen

Tarieven 2017

 Oriënterend telefoon gesprek  gratis
 Intakegesprek, 90 minuten  € 40,00
 Sessie individuele therapie, 60 minuten  € 60,00
 Sessie groepstherapie, 90 minuten  € 50,00 p.p
 Relatie– gezinstherapie, 75 minuten  vraag hiervoor offerte aan
 Therapie aan huis of op locatie, 90 minuten  €  90,00
 Workshop – preventie  vraag hiervoor offerte aan
 Schriftelijke verslaggeving naar derden  € 37,50
 Evaluatie gesprek  € 50,00
 Ouderbegeleiding  € 45,50
 Skype therapie  € 55,00

Vergoedingen mogelijkheid vanuit de gecontracteerde zorg gemeente Gouda v.a. 2016

Per januari 2015 zijn gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor de bekostiging van jeugdhulp binnen de Basis-GGZ tot en met 18 jaar. Groei door Ervaring biedt hulp aan dat valt onder de Basis-GGZ, daarom hebben wij contracten afgesloten met alle gemeenten Midden-Holland. Hieronder vallen de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Het is hierdoor mogelijk dat de hulp voor uw kind voor 100% wordt vergoed. Dit alleen na doorverwijzing en in samenwerking met Sociaal Team

Vanaf 2016 mag Groei door Ervaring gecontracteerde zorg leveren vanuit de Gemeente www.NSDMH.nl

Voor niet gecontracteerde zorg vanuit de gemeente zijn er verschillende verzekeraars vergoeden dramatherapie. Let op, soms wordt dit ‘creatieve therapie’ of ‘vaktherapie’ genoemd. Op www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie vind je informatie over mogelijke vergoedingen. Informeer bij je eigen zorgverzekeraar als je vragen hebt over specifieke vergoedingen.

NFG

De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg is een beroepsvereniging die de kwaliteit van het hulpverleningsproces bewaakt. NFG-hulpverleners zijn geschoold op minimaal HBO-niveau. Doordat NFG-hulpverleners bij de NFG geregistreerd staan zijn er mogelijkheden om de begeleiding (gedeeltelijk) vergoed te krijgen door uw ziektekostenverzekeraar. Je kunt hier kijken om te zien of uw ziektekostenverzekeraar NFG-hulpverleners vergoed. Wil je meer weten over de NFG? Kijk dan op www.de-NFG.nl.

image003

keurmerk_izch_2014-klein

Geen vergoeding?

Ontvang je geen vergoeding (of niet voldoende) dan is er een regeling te treffen. Als de verzekeraar niet vergoedt en je wilt een bedrag betalen naar draagkracht dan is hier gesprek over mogelijk. Dit houdt meestal in dat je een tot twee keer je bruto uurloon per uur betaalt.

  • Individuele therapie per uur: twee keer je bruto inkomen per uur.
  • Individuele therapie per uur voor een van de partners die samenwonen of getrouwd zijn: jullie bruto gezins-inkomen per uur.
  • Relatietherapie (met beide partners) per sessie van 50-80 minuten: anderhalf keer jullie bruto gezins-inkomen per uur.

Praktische zaken

  • Prijzen worden jaarlijks aangepast.
  • Gemaakte afspraken worden in rekening gebracht tenzij de afspraak minstens 24 uur van tevoren telefonisch is afgezegd.
  • Er wordt maandelijks een factuur verstuurd.

Ondersteunende en activerende begeleiding vanuit Groei door Ervaring

De begeleiding is flexibel en kan zowel overdag als ’s avonds plaatsvinden. Uw hulpvraag staat centraal. Wij streven zoveel mogelijk naar maatwerk en kijken niet zozeer naar wat u niet kunt, maar juist naar wat u wel kunt. Van daaruit zoeken we samen naar de begeleiding die u nodig heeft en die bij u past.

Aangezien begeleiding op maat bieden en de tarieven afhankelijk zijn van de soort begeleiding, het aantal uren en op welke tijd de begeleiding geboden wordt, bespreken we dit graag met u persoonlijk. Betaalt u vanuit een PGB (persoonsgebonden budget) dan wordt er geen BTW in rekening gebracht. Indien u kiest voor therapie of begeleiding aan huis, worden reiskosten ad. € 0,47 per km in rekening gebracht als de enkele reisafstand meer dan 20 km bedraagt.

PGB informatie

De hieronder vermelde PGB informatie is onder voorbehoud van wijzigingen, doorgevoerd door het ministerie van VWS.

Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, hulp en begeleiding kunt inkopen. U kiest zelf uw hulpverleners en begeleiders uit. Of u huurt een organisatie in, die in uw opdracht gaat werken. Met hen maakt u afspraken over wat er gedaan moet worden, de dagen en uren waarop de hulp voor u werkt en de vergoeding die u daarvoor uit het PGB betaalt. Op die manier houdt u zelf de regie over de hulp. Daarmee houdt u ook de touwtjes van uw eigen leven zelf in handen.

Overweegt u om een persoonsgebonden budget aan te vragen? Kijkt u dan op de website van Per Saldo voor meer informatie: www.pgb.nl. Per Saldo is de belangenvereniging van en voor mensen die verzorging en begeleiding nodig hebben en die dit zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb).

De zorgaanvraag
Neem voor een zorgaanvraag (pgb) contact op met uw gemeente.

Het budget
U kunt niet meer zelf uw budget beheren. Dat is tegenwoordig in handen van het SVB. U kunt uw rekeningen indienen bij het SVB, waarna zij vanuit uw budget de betaling uitvoeren. Meer informatie vindt u op:
www.svb.nl/int/nl/pgb