gezin 2018-06-07T15:44:48+00:00

Soms maak je in een gezin ingrijpende gebeurtenissen mee. Ziekte, echtscheiding, verhuizing, verslaving of problemen in de opvoeding kunnen veroorzaken dat je het gevoel hebt in een vicieuze cirkel te belanden waar je zonder hulp van buitenaf niet meer uitkomt. Relatie- en gezinsbehandeling in je eigen omgeving kan dan nieuwe perspectieven bieden.

Waar is de hulp op gericht?

Relatie- en gezinstherapie in de eigen thuisomgeving richt zich op het vergroten van competenties van gezinsleden. Een belangrijk doel van de therapie is het aanleren en oefenen van nieuwe of alternatieve vaardigheden om met emoties en gedragingen binnen jullie gezin om te gaan. Ook krijgen jullie meer inzicht in onderliggende patronen of onbewuste thema’s. De hulp is gebaseerd op het versterken van positieve krachten, waarbij de mogelijkheden en alle potentiële hulpbronnen jullie benut worden.

Hoe gaan we te werk?

In de behandeling ligt onze focus altijd op het hele gezin. Alle leden van het gezin (en soms ook naaste familieleden) worden zoveel mogelijk betrokken bij het proces van hulpverlening. Afhankelijk van de hulpvraag maken we gebruik van diverse technieken. Onder andere familieopstellingen, psychodrama, gedragstherapie, spel en beweging en improvisatie.

Kennismaking

Hebben jullie behoefte aan meer informatie over gezinsbegeleiding, of willen jullie een afspraak maken? Graag bespreken we in een (telefonisch) kennismakingsgesprek wat de achtergrond van de hulpvraag en (gezins)situatie is. Aanmelden kan ook via info@groeidoorervaring.nl.

Workshops voor jong en oud

Groei door Ervaring verzorgt ook praktische en inspirerende workshops en seminars voor groepen!
Klik hier voor een impressie van New Wine 2014.