Herstel gerichte zorg 2017-08-31T13:10:24+00:00

Herstel gerichte zorg

Herstel gerichte zorg, onderscheidt zich in werkwijze sterk van andere vormen van psychotherapie. Waar andere behandelvormen zich vooral richten op de oplossing van problemen en de oorzaken achter problemen, gaat deze benadering uit van krachten in plaats van klachten.

De cliënt bepaalt zelf het doel van de therapie. Om dit doel te bereiken richt oplossingsgerichte therapie zich enkel op het verleden wanneer het om successen van de cliënt gaat. In elk ander geval ligt de focus van oplossingsgerichte therapie op het heden en de toekomst. Men let niet op de klacht van de cliënt, maar op hetgeen de cliënt al goed doet. Hierbij wordt ingezet op snelle resultaten. Dat verhoogt het moreel van de cliënt, die op deze manier geprikkeld wordt om gemotiveerd en ondernemend te blijven.